I en pressemelding fra politiet tirsdag ettermiddag heter det at saken etterforskes som et mistenkelig dødsfall.

— Politiet har inntil fredag 14. november håndtert saken i to spor. Vi har søkt etter Veronica i hennes nærområde , og vi har gjennomført parallell etterforsking med tanke på klarlegge hva som har tilstøtt henne. Savnetsaken er nå avsluttet, og den etterforskes nå som et mistenkelig dødsfall, heter det i meldingen.

Gir ikke opplysninger

Veronica Heggheim Stegegjerdet (22) ble funnet i Barsnesfjorden fredag og obdusert ved Gades institutt i Bergen i helgen.

Slike saker tåler ingen «shortcuts»

Asle karoliussen, regionlensmann

I dag mottok politiet den foreløpige obduksjonsrapporten - uten at den gir noe klart svar.

Politiet vil av hensyn til etterforskingen ikke gi noen opplysninger fra obduksjonen.

— Vi vil av samme grunn heller ikke gå ut med dødsårsaken, skriver politiet i pressemeldingen.

- Kan ikke konkludere

BT har tidligere skrevet at 22-åringen skal ha blitt funnet med ytre skader, men at ingen opplysninger peker klart i retning av en kriminell handling.

Dette stadfester politiet i sin meddelelse tirsdag.

— Politiet kan så langt ikke konkludere med at det ligger en kriminell handling bak dødsfallet. Så lenge vi ikke kan konkludere med nødvendig sikkerhet, er en straffbar handling en av flere muligheter, skriver politiet.

Og videre:

— Dette er hovedårsaken til at fortsatt etterforsking av så vel taktisk som teknisk art er nødvendig. Hensikten er å klarlegge hendelsesforløp og årsaksforhold bak dødsfallet.

Mandag kveld meldte TV2 at dødsårsaken skal være drukning, men dette har ikke politiet villet kommentere.

Fortsatt støtte

Politiet i Sogndal vil også fremover få støtte fra andre deler av Sogn og Fjordane politidistrikt.

Det er også inne bistand fra Kripos - til teknisk og taktisk etterforsking.

Foreløpige obduksjonsrapporter gir sjelden klare svar

Anders Oksvold, savnetekspert og politimann

Politiet har kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 17 i dag, tirsdag.

Ifølge savnetekspert Anders Oksvold, leder for savnetgruppen i Oslo politidistrikt, kan betegnelsen «mistenkelig dødsfall» høres mer dramatisk ut enn den nødvendigvis er.

Han understreker at han kun kjenner Veronica-saken gjennom å følge sporadisk med i media.

— Men generelt vil jeg si at «mistenkelig dødsfall» i utgangspunktet ikke innebærer noe dramatisk. Kort sagt er det noe vi bruker når noen dør brått og uventet, og det ikke foreligger en endelig dødsårsak, sier Oksvold.

— I Oslo har vi flere hundre slike saker årlig. Alt fra eldre som blir funnet døde hjemme, til savnede som blir funnet igjen døde. Dødsfall er en straffesak, og uten en klar dødsårsak blir de kodet nettopp som mistenkelige dødsfall, sier Oksvold.

Han sier også at foreløpige obduksjonsrapporter sjelden gir klare svar.

— Det er den første, enkle forklaringen på hva rettsmedisinerne har funnet. Den fullstendige obduksjonsrapporten, derimot, er langt mer grundig - basert på prøver, analyser, veiinger og målinger, sier savneteksperten.

- Tettest mulig tidslinje

I Veronica-saken har politiet hele tiden sagt at ingenting tilsier at noen kriminelt har skjedd. Så langt har ingen hatt status som mistenkt eller siktet i saken.

Oksvold i Oslo-politiet har inntrykk av at det gjøres en god politijobb med Veronica-saken i Sogndal.

— Det gjelder å lage seg en tidslinje som er så tett som mulig, med mest mulig oversikt over den savnede eller omkomnes bevegelser. Og det virker det som om politiet der oppe har full fokus på, sier Oksvold.

— Jeg ser de har brukt mye ressurser på saken. Slik blir det gjerne i mindre lokalsamfunn, det blir et voldsomt engasjement rundt savnetsaker og omfattende undersøkelser.

- Tåler ingen «shortcuts»

Politiet har tilsynelatende brukt svært mye ressurser på både søk og etterforskning av 22-åringens forsvinning.

Regionlensmann Asle Karoliussen i Sogn sa dette til BT mandag:

— Vi er klar over at det er problemstillinger ved disse hendelsene som tilsier at vi må være grundige fra A til Å. Vi må holde fokus lenge og alle spørsmål må avklares. Slike saker tåler ingen «shortcuts», sier lensmannen.

Karoliussen vil ikke svare direkte på om han føler et ekstra press på grunn av Monika-saken, der politiet har fått kritikk for mangelfull etterforskning.

— I denne saken med Veronica, og i alle andre saker, må vi være grundige for å kunne komme i mål og si at saken er belyst i sin fulle bredde. Det må være målet for alle etterforskere og all etterforskning.

Kravene til politiinnsats i savnetsaker er allerede strenge. I et over ti år gammelt rundskriv fra Riksadvokaten heter det bl.a.:

  • «Når personer meldes saknet, må politiet også ha for øye at det kan ligge straffbare forhold bak forsvinningen. Binder politiet seg i innledningsfasen for sterkt til bestemte teorier om årsaker til at noen er borte og ensidig satser på leteaksjoner og ettersøking, kan viktige spor og informasjon gå tapt. Politiet må derfor allerede når saknetmeldingen mottas, vurdere om det skal settes i verk ordinær etterforsking. Under enhver omstendighet må det sørges for sikring av spor og informasjon som kan nyttes dersom det senere viser seg at forsvinningen skyldes en straffbar handling.»
  • «Er det grunn til å tro at saknede har forsvunnet som følge av en kriminell handling, må etterforsking settes i verk. Har saknede for eksempel vært i konflikt med voldelige kriminelle miljøer, vil det være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold. I den innledende fase vil politiets undersøkelser primært være konsentrert om å avklare hva som har skjedd. (…)».
AVDRAMATISERER: Anders Oksvold er en av landets mest erfarne savnetetterforskere. På generelt grunnlag sier han at «mistenkelig dødsfall» brukes rutinemessig om brå, uventede dødsfall der man står uten en klar dødsårsak.
Jo Straube