• Jeg har ikke lenger ansvar for å levere vann til familien, og det har jeg heller ikke til hensikt å gjøre, sier Torunn Økland til Bergens Tidende.

— Men hvordan kan da retten og familien Solberg/Vaktdal hevde at du som styreleder i Park Design Eiendom AS har ansvaret for å gi dem normal vannforsyning?

— Mitt ansvar opphørte da offentlig vannledning ble etablert i området. Familien har også fått tilbud om å være med på investeringer i et nytt og bedre vannforsyningsanlegg. Men det har de sagt nei til, sier Økland.

— Tre andre naboer hatt fått dette tilbudet og godtatt det, men Solberg sier altså nei. Jeg er forbauset over at han vil bruke den gamle vannforsyningen, men jeg kan ikke være barnevakt for ham, mener Økland.

Hun sier den nye vannforsyningen er mye bedre.

— Dagens vannsystem er ikke tilfredsstillende, på grunn av tilførsel av tarmbakterier. Det er en nødløsning, og ingen andre bruker den lenger. Derfor ble pumpen frakoblet det eksisterende anlegget og tilkoblet ny vanntank, sier Økland.

Siden vann ifølge retten er nødvendig for liv og helse, fikk ikke Økland anledning til å uttale seg før retten i sin kjennelse krevde at vannforsyningen ble gjenopprettet.

I et skriv som Bergens Tidende har fått tilgang til, ber Økland nå retten om muntlige forhandlinger.

— Saksfremstillingen var feil. Jeg regner med at vi får i stand muntlige forhandlinger i løpet av uken, og at kravet mot meg blir frafalt, sier Økland.

I tillegg til å kreve gjenoppretting av normal vannforsyning, seier Bergen byfogdembete at Park Design Eiendom AS og styreleder Torunn Økland skal betale familien 9237 kroner i saksomkostninger.

— Det er ikke jeg som skal betale, det er jeg som har utestående ca. 20.000 kroner hos dem, sier Torunn Økland, som kommenterer stridene hun har havnet i slik:

— Dette er en ordinær sak. Og saken i Myntevikvegen kommer nok også opp i rettssystemet.