• Det er ingen sammenheng mellom voldsepisoden og de tidligere konfliktene mellom elever på Gimle skole, mener rektor Cato Davidsen.

Elever og lærere på Gimle skole vil bli innkalt til et allmøte i skolens aula tirsdag. Andre strakstiltak er ikke planlagt.

— Jeg vet ikke om vi foretar noen utvisning, men vi må løse saken mellom guttene. Vi må få foreldrene deres på banen, og jeg har snakket med forebyggende avsnitt hos politiet, forteller Davidsen.

— Dette er to gutter med kort lunte som ikke har forstått at man ikke løser konflikter med vold. Den viktigste regelen her på Gimle er at man ikke skal gjøre andre noe vondt.

«Gutter med kort lunte»

Davidsen fremhever samarbeid med elevrådet som et av skolens viktigste forebyggende tiltak. Idrettsarrangement, karneval og oppsetning av musikalen «Moulin Rouge» er blant Gimles siste storsatsinger.

— Vi prøver å pleie det sosiale og være tydelig på grenser. Vi griper resolutt inn mot mobbing, vektlegger rektoren.

Ikke alle vil hevde at Gimle skole har lykkes med sin fredsstrategi. Men rektor Davidsen avviser på det sterkeste at det er noen sammenheng mellom gårsdagens voldsepisode og de tidligere konfliktene mellom elever ved storskolen.

— Vi har hatt utrolig fredelige forhold i to år, sier Davidsen.

Han får uforbeholden støtte av nestleder Marianne Bergvall i Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) på Gimle.

«Vi har god oversikt»

Heller ikke FAU-nestlederen har planer om å foreta seg noe utover det vanlige.

— Ikke slik det ser ut nå. FAU er en kontrollinstans som stepper inn dersom vi hadde opplevd at skolen ikke tok problemet på alvor, sier Bergvall.

— Vi har veldig stor tillit til rektor og lærerne og en god dialog om mobbeproblemer. Skolen har en klar holdning som de følger opp med handling. Her er ikke mobbesituasjoner der en elev blir mobbet over flere år. FAU-nestlederen tror hovedproblemet er at en del elever hadde trengt hjelp langt tidligere.

Krever nærpolitiet tilbake

— Det er synd nærpolitiet på Landås ble nedlagt. Vi har jobbet for å få dem tilbake. Både lærere og elever ønsker det, sier Davidsen.

Gimle-rektoren avviser at gutten som slo skal ha vært hyret inn av en annen for å banke 13-åringen som nå ligger på Haukeland sykehus. Han benekter også at elever fra en annen skole i byen skal ha vært kontaktet i forkant av slagsmålet torsdag.

«TILFELDIG»: Rektor Cato Davidsen tror gårsdagens voldsepisode på Gimle skole like gjerne kunne skjedd på en annen skole. - Det at læreren fikk seg en på tygga torsdag viser at lærerne er til stede når noe skjer, roser FAU-nestleder Marianne Bergvall. FOTO: RUNE SÆVIG