— Det er forunderlig at verken bedriften eller de ansatte ser at det vil være i egen interesse å gjøre som Helsetilsynet sier. Det vil være veldig lettelse for alle hvis man kan finne ut hvor smitten stammer fra, sier Søbstad.

Smittevernoverlegen i Bergen er sterkt uenig med direktør Knut Skramstad i Gilde Trygg Mat, som viser til de ansattes personvern.

— Gilde skyter seg selv i foten med det argumentet. Bedriften bør og kan kreve av ansatte at de avlegger prøve. Her kommer arbeidsmiljøloven inn i bildet, sier Søbstad.

Smittevernloven pålegger de som har allmennfarlig smittsom sykdom å avlegge prøve. Det betyr at fabrikken ikke vil kunne åpne uten at alle er testet. Søbstad tror holdningen til de ansatte skyldes at de føler seg mistenkeliggjort.

— Det er nok best å la dem få tenke litt. Bruk helsediplomati og få det gjort, oppfordrer han.