Notat er forfattet av losoldermann Andor Antonsen i Lødingen. Notatet er basert på rapporter fra losene i Helgeland.

— Det er et notat fra en av våre statsloser ved Lødingen losstasjon. Vi tar ikke standpunkt til relevansen av innholdet, men vil bringe det frem for retten som en informasjon, sa Evensen i dag.

— Undersøkelser viser at fartøyet hadde grunnberøring 19. desember 2003. Grunnberøring oppstod da fartøyets bunn kom for lang inn i kairetningen og gikk over en grunne. Det ble en bulk i skroget, men ikke noe hull. Selskapet fikk pålegg om å legge betong over. Hvorfor statslosen ikke har rapportert uhellet tidligere, skyldes at han ikke vært med på manøvreringen, sa Evensen.

Ifølge kaptein Olav Tangedal, som forklarer seg under sjøforklaringen i dag, var grunnstøtingen av det mindre alvorlige slaget.

— Skipet hadde en grunnberøring ved et sted som heter Less Remman. Det var etter at skipet var ferdig lastet. Vi bakket ut fra kaien, og snudde 180 grader. I det vi turnet var båten borti en stein eller noe sånt, og ble truffet midt under baugen, fortalte Tangedal under sjøforklaringen i dag.

Skipet fikk kun en bulk, som ble sikret med rundt 500 kilo sement på innsiden.