Ungdom må få lov til å kjøre fort og tøye grensene under kontrollerte former på baner. Det mener Trygg Trafikk, som tror det vil føre til at færre ungdommer risikerer livet ved å kjøre fort på veiene.

— Å få skrens i 40 kilometer i timen på glattkjøringsbanen gir ikke samme følelse som skrens under store hastigheter på veien, sier direktør i Trygg Trafikk, Leif A. Ellevset. Han mener føreropplæringen i dag er for snill, og sier myndighetene bør bruke penger på å skaffe arealer til ungdom slik at unge bilførere får prøve seg.

— De fleste får samme kick, enten de kjører fort på bane eller på veien. Men på en bane vil de kunne se hvor fort det kan gå galt i høye hastigheter i kontrollerte former, sier Ellevset.

Leif A. Ellevset vil ha flere ungdommer inn i motorsporten. Han mener det kan føre til at færre unge tester fart på veien. Dette støttes av KNA, som blant annet driver organisert motorsport. Erfaringer de har tilsier at ungdom som har kjørt en del på bane, utvikler seg til trygge og dyktige sjåfører.

— Utfordringen er å få tak i ungdommene og få dem i tale, mener Ellevset. Han mener også at myndighetene har en jobb å gjøre. Ifølge tall som Trygg Trafikk opererer med, koster en trafikkdrept ungdom samfunnet 20 millioner kroner. I fjor ble 81 ungdommer drept i trafikken.

Samfunnsøkonomisk koster en trafikkdrept ungdom 20 millioner kroner, ifølge tall fra Trygg Trafikk.

— I fjor ble 81 ungdommer drept i trafikken, sier Leif A. Ellevset.