Den vanskelige økonomien i Helse Vest og Helse Bergen var årsaken til at hele 20 av fylkets 33 ordførere gjorde seg ærend til helseminister Sylvia Brustad.

Ordførerne overleverte et opprop til helseministeren, der de krevde at regjeringen spytter i ekstra penger til Helse Bergen i revidert nasjonalbudsjett i mai. Hvis ikke vil innbyggerne som sokner til helseforetaket gå dystre tider i møte.

— 480 færre operasjoner og 2000 færre innleggelser. Det blir resultatet hvis sykehuset må kutte 164,5 millioner. Det kan vi ikke godta, og derfor må regjeringen få på bordet friske midler som hindrer dette, sa Friele.

Det er andre gang i vinter at bergensordføreren tar turen til Oslo for å be om pengehjelp til sykehuset i Bergen. Første gang var 31. januar. Da tok han med et utvalgt knippe av politikerne i Bergen.

I går hadde han selskap av fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg og 20 kolleger fra ulike kommuner i Hordaland som likevel var i Oslo for å delta i konferanse i Kommunenes Sentralforbund. Tonen var god, og Brustad sa hun satte pris på engasjementet. Men penger kunne hun ikke love.

— Vi forstår at hun ikke kan gi oss noe på stående fot. Men vi regner med at hun forstår at når det kommer 20 ordførere, så mener vi alvor, sier Friele.

På lang sikt krever ordførerne at skjevfordelingen mellom helseforetakene blir rettet til Helse Vest og Helse Bergen sin fordel. I så fall må Helse Bergen tilføres over 500 millioner kroner mer årlig.

HÅVARD BJELLAND