• Matematikkdelen av lærerutdanningen er i fritt fall. Det haster å få tatt noen grep, sier Inge Lønning.

PAAL KVAMME paal.kvamme@bt.no

Gårsdagens BT-oppslag om at hele 52 prosent av lærerstudentene i Bergen strøk til matematikkeksamen er bakgrunnen for uttalelsen.

— Jeg ser med skrekk og gru på disse tallene. Og dette er ikke engang norgesrekord i stryk. Den har høyskolen i Tromsø, med 83 prosent stryk i skriftlig eksamen i matematikk. Og de 17 prosentene i Tromsø som stod, hadde alle dårligste karakter, sier nestlederen i Høyre.

For lavt kunnskapsnivå Lønning er overbevist om at problemet skyldes at nivået som lærerutdanningen startet på, ligger vesentlig høyere enn kunnskapsnivået som studentene har.

— Det er ikke holdbart å ta inn studenter som kun har bestått videregående. På kort sikt er vi nødt til å sette en nedre grense for inntak. Det som avspeiles her, er at mange studenter begynner på lærerutdanningen uten sjanse til å følge med på utdanningen, sier Lønning.

— Vi må innrømme at en del grep og reformer i skolepolitikken har slått feil. Mye av problemet skyldes Reform 94, at vi ikke lenger har et studieforberedende gymnas. Dette kan ikke møtes ved å senke nivået på lærerutdanningen, sier Lønning.

Han tror at et grep vil være å differensiere utdanningen, å la studentene allerede fra starten av velge om de vil undervise på barnetrinnet, ungdomstrinnet eller videregående.

Ond spiral - Hvorfor har strykprosenten økt hvert år de siste tre årene?

— Jeg tror dette er en ond spiral som går nedover for hvert år. Altfor mange matematikklærere er usikre på faget, dermed skapes oppfatning at matematikk er vanskelig. Dermed velges matematikk bort av studentene. På lang sikt betyr dette at rekrutteringen av nye matematikklærere stopper opp.

Ifølge den tidligere universitetsrektoren, er snittalderen på lærere med hovedfag i matte eller fysikk på over 50 år. Noe som betyr at de er ute av systemet om ti år.

— Vi må være villig til å bruke utradisjonelle metoder, å betale markedspris for å få tak i gode mattelærere på videregående, sier Lønning.