• Forsvaret har et genuint ønske om å hjelpe denne gruppen, sier Anders Trovik Hasle, lege og oberstløytnant i Forsvarets sanitet.

— DET ER IKKE LETT å få gitt uttrykk for dette i brev, selv om det hele tiden har vært og er intensjonen. Det er beklagelig om noen har reagert negativt. Det var ikke meningen og heller ikke inntrykket jeg sitter med etter å ha snakket med en del.

— Noen reagerer også på måten de er kontaktet på i denne saken på telefon?

  • Bakgrunnen er at noen ga uttrykk for at de ikke ønsket å snakke om dette i arbeidstiden, samt at det også fra min side har vært snakk om tilgjengelig tid. Tilliten svekkesnår det tar så vidt lang tid før vi kommer i gang, en forsinkelse jeg skal være den første til å beklage.

— Statsråden lovet i desember 2008 hjelp til Irak-veteranene. Hvilken konkret hjelp har de fått utover brevet som er sendt ut?

  • De er ikke undersøkt ennå, og følgelig har de så langt ikke fått hjelp i denne sammenhengen, sier Trovik Hasle.

SVARPROSENTEN VAR SÅ LAV som 7-9 prosent på brevet og oppfordring om individuell oppfølging.

— Dennegruppen kan detvære vanskelig å nå, forklarer Trovik Hasle.

  • Hvordan koordineres den individrettede undersøkelsen med arbeidsgruppens undersøkelse?
  • De to delene skal ikke nødvendigvis koordineres, men det vil bli foretatt en informasjonsutveksling.

BT brukte en uke på å få svar fra Anders Trovik Hasle, sjeflegen for allmennhelse i Forsvarets sanitet. Vi prøvde via e-post, SMS, telefoner, kommunikasjonsrådgivere.

På veien var det en annen som var villig til å svare på spørsmål:

Stabssjef Svein Torp i Forsvarets sanitet sier følgende om den lave svarprosenten på Forsvarets Golf-oppfølging:

— De fleste har ikke noe ønske om å bli undersøkt. Jeg antar at de føler seg friske.

  • Så det har ikke noe med sviktende tillit å gjøre?
  • Jeg tror ikke det.