Dermed kan landets legekontor kreve fem kroner i gebyr hver gang du trekker betalingskortet.

Melin Medical er dominerende når det gjelder betalingsløsninger for helsetjenester i Norge. I Hordaland har selskapet levert 70 betalingsterminaler.

Tar gebyr

Legekontorer som i dag tar gebyr på fem kroner, slipper å betale leie for automatene til Melin Medical. Det var denne praksisen Helsedirektoratet mente var ulovlig. Nå har lovavdelingen i Justisdepartementet kommet med motsatt konklusjon. Gebyr faller inn under loven om finanstransaksjoner og er lovlig. I uttalelsen heter det:

«Vi vurderer det derfor slik at fastleger gjennom det nevnte regelverket ikke er avskåret fra å kreve gebyr fra pasienter for bruk av et betalingsinstrument innenfor rammene av finansavtaleloven § 39 b første ledd»

— Glad for avgjørelsen

— Vi er glade for at myndighetene nå har bekreftet vår forståelse av lovverket, sier Anton Lorenz Bondesen, markedssjef i Melin Medical. Han legger til:

— Vi regner nå med at saken er avsluttet, og vi vil fortsette å utvikle gode løsninger for helsesektoren.

- Ingen kommentar

Helsedirektoratet er ordknapp når BT tar kontakt mandag formiddag

— Ingen kommentar, sier Steinar Mathisen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har ved flere anledninger sendt brev til fastlegene hvor de hevdet at gebyret var å regne som en ekstra egenandel ved legebesøk og dermed ulovlig.

I et møte 17. juni i fjor mellom Helsedirektoratet, kommunesektorens organisasjon KS og Den norske legeforening ble det slått fast at gebyret var å regne som betaling for helsetjenester.

— Vi sender ut et nytt skriv til landets legekontorer og kommuner like etter ferien, der vi gjør oppmerksom på gjeldende regelverk. Det er ikke er anledning til å ta gebyr for betaling av helsetjenester, sa Mathisen til BT i fjor sommer.