• Det ble gjort et byrådsvedtak 25. april 2001 om at det skulle startes arbeid for etablering av museumstrikken fra Thormøhlens gate til Engen.

Vedtaket gjaldt i første omgang frem til Parkveien, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

— Men vi trenger et vedtak for resten av traseen frem til Engen, og jeg kommer til å løfte frem en ny byrådssak om dette så snart som mulig, sier hun.

Hun mener at det er mulig å ta opp igjen arbeidet med trikkeskinnene i Magnus Barfots gate når arbeidet med opprustningen av Håkonsgaten og Vaskerelven kommer i gang. Det kommer til å koste noe ekstra, men hun mener at det ikke skal være noe problem å få lagt skinner da.

— Intensjonene om at det skal gå museumstrikk langs denne traseen har vært der hele tiden, sier byråden, men antyder at ting har skjedd fort i forbindelse med ferdigstillelsen av den nye kinoen på Engen.

Enveiskjørt gate

Prosjektkoordinator for gateopprustningen i Bergen, Ove Foldnes, forteller at en av grunnene til at vedtaket om museumstrikken bare ble gjort frem til Parkveien blant annet skyldtes at Magnus Barfots gate er enveiskjørt, mens trikken skal kjøre begge veier. Derfor må lovligheten i dette sjekkes ut før en går videre med saken.

Når opprustningen i Håkonsgaten og Vaskerelven kommer i gang, vil en se på Magnus Barfots gate også, og vurdere løsninger for trikken, forteller han.

— Denne opprustningen står på Bergensprogrammet for 2005, men vi må se hvordan det går med budsjettet, sier Foldnes.

Bare å plukke vekk steinene

— Vi ønsker på lik linje med Ingebrigtsen å bidra til at trikken skal kunne gå gjennom gaten, forsikrer Foldnes. Og mener at det ikke kommer til å koste så mye å legge ned skinner i etterkant av opprustningen til Bergen kino.

— Nå er fortauet lagt og underlaget rettet opp, så da er det bare å plukke vekk steiner og legg ned skinnene, sier han. Foldnes har invitert Atle Ingebrigtsen ned på kontoret for å se på hva som må gjøres fremover.

Trikk ikke noe tema

— Trikkeskinner har aldri vært noe tema på våre møter med kommunen om Bergensprosjektet i Håkonsgaten, sier Arne Christian Trondsen, administrerende direktør i Bergen kino.

— Vi har laget en trafikk- og skiltplan for hele krysset Magnus Barfots gate, Neumannsgate og plassen her ved kinoen og den er godkjent av trafikkavdelingen i kommunen. Planene for museumstrikken har ligget i bakgrunnen hele tiden, men så vidt jeg skjønner så er det ikke noen godkjenning for trikken i Håkonsgaten ennå, sier Trondsen.

— Dette er ikke vårt ansvar, vi har bare fulgt de retningslinjene vi har fått, sier han.