• Skal vi først bruke gass som energikilde, er Mongstad-prosjektet det beste i sitt slag i hele verden!

Det er fungerende fylkesordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen (bildet), som med disse ordene lovpriser Statoils planer å bygge gasskraftverk på Mongstad. Norges vassdrags— og energidirektorat, NVE, ga onsdag konsesjon og dermed grønt lys for videre planlegging.

Men det er SFT og Miljøverndepartementet som i neste omgang må ta stilling til prosjektet.

Sammen med byrådsleder Henning Warloe har Tom-Christer Nilsen (H) rykket ut med en varm støtteerklæring til planene om gasskraftverk. Men begge bruker konsekvent begrepet «energiverk».

700-800 i arbeid?

De viser til at fylkestinget i Hordaland er positiv til planene, og at fylkesplanen for Hordaland ønsker et slikt energiverk velkommen. Det er viktig for sysselsettingen i hele regionen, men er ikke minst et viktig bidrag for å unngå kraftkrisen som vil komme dersom det ikke blir bygget.

«Energiverket på Mongstad blir det største industriprosjektet på land på mange år i Hordaland. Byggingen vil sikre 700-800 arbeidsplasser i Nordhordlandsområdet, og indirekte flere tusen arbeidsplasser i Hordaland som følge av aktivitetene på Mongstad,» påpeker de i en felles uttalelse.

- Bent frem tåpelig!

— Hvordan kan dere hevde at prosjektet er verdens beste?

— Fordi det baserer seg på helt ny teknologi som skal tas i bruk, og vil få en veldig høy energiutnyttelse - opptil 80 prosent. Det blir på mange måter et pionerprosjekt som vil dra nytte av at mye av infrastrukturen allerede er på plass, sier Nilsen til Bergens Tidende.

— Du vet inderlig vel at dette er en politisk betent sak, og at miljøvernministeren allerede har uttalt seg skeptisk?

— Ja, dessverre. Men det er likevel vanskelig å forstå, for det virker bent frem tåpelig å eksportere gassen, og deretter kjøpe elektrisitet tilbake. Politisk sett er dette en absurd situasjon, for i Stortinget er det et klart flertall som ønsker å bruke naturgassen på den måten vi nå ha sjansen til på Mongstad. Det vil være et stort industrielt feiltrinn om ikke konsesjonen får stå ved lag.

- Fanget av retorikken

— Det er et konvensjonelt gasskraftverk vi snakker om?

— Jeg er redd for at regjeringen vil se seg blind på begrepet «gasskraftverk» og CO2-problematikken. Det er absurd, og jeg frykter at statsrådene er fanget av retorikken og vil si nei, mener Tom-Christer Nilsen.