— Det er størrelsen på de planlagte fergene jeg reagerer mot, dessuten at de vil føre til rasering av kaiområdet både på Halhjem og Sandvikvåg, sier lederen i Norges Miljøvernforbund til Bergens Tidende.

Det er tilsynelatende en miljøpolitisk saltomortale Oddekalv her foretar, for hittil har det vært «politisk korrekt» å lovprise overgangen til gassdrift både når det gjelder buss, bil og ferger.

Større enn hurtigruten

Men Oddekalv understreker at det ikke er gassdriften i seg selv han stiller spørsmål ved, men rett og slett gigantomanien hos dem som nå sitter og tegner morgendagens ferger:

— Jeg er overbevist om at det på alle måter er galt å planlegge ferger som til og med er ti meter lenger enn de nye hurtigruteskipene! Enhver kan forestille seg hvor trangt det må bli når en 130 meter lang gassferge skal manøvrere inn og ut fra Halhjem.

Det går selvsagt ikke, og løsningen blir åpenbart at Langeneset med store deler av det unike naust- og fritidsområdet med bl.a. en rekke hytter blir rasert, slik planleggerne legger opp til. Er det rart at folk i nærområdet er nervøse? Statens vegvesen må stoppes før det er for sent! tordner Kurt Oddekalv.

- Krokeide bedre egnet

— Hva er alternativet?

— Alternativet er for det første at dimensjoneringen bør halveres. Ingen må fortelle meg at trafikken vil øke så kraftig at det blir behov for disse gigantfergene. For det andre bør man heller satse på Krokeide fremfor Halhjem som anløpssted. Det gir bl.a. kortere kjøretid inn til byen, og kaiområdet er rommeligere der enn på Halhjem.

— Er det blitt din nye fanesak å stanse de planlagte gassfergene?

— Jeg er overbevist om at de er miljøfiendtlige, for de vil bruke så mye gass at man like gjerne kan fortsette med diesel, som i dag. I første omgang er det Samferdselsdepartementet som kan sette foten ned, sier Oddekalv.