• Det er en skandale at det offentlige har brukt 74 millioner kroner til gassbusser når en kunne spart pengene ved å satse på like miljøvennlig diesel, sier Frps Arvid Blommedal.

Den tidligere bussjåføren, nå leder i Åsane bydelsstyre, mener det er ganske oppsiktsvekkende at fylkesrådmannen i siste runde ikke vil bevilge mer penger til gassbussprosjektet fordi dieselbusser faller langt rimeligere og dessuten er like miljøvennlig.

— Jeg advarte mot prosjektet internt i Gaia da jeg arbeidet der, og har tatt det opp i politisk sammenheng senere. Vi visste at det var kommet ny renseteknologi for diesel som gjorde det mulig å rense avgassene så mye at miljøfordelen til gassbussene ble utliknet, sier Blommedal.

Det er Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og staten som har betalt gildet. Statens bidrag har vært beskjedne ti millioner kroner, resten er delt mellom kommunen og fylkeskommunen. Men 74 millioner kroner viste seg å ikke være tilstrekkelig. Det trengs ytterligere 12 millioner kroner for å komme i mål med 80 busser og tre fyllestasjoner for gass.

— Tenk hva vi kunne ha fått til av positive kollektivtiltak for disse pengene, sier Blommedal. Han mener gassbussene skaper problemer som til nå ikke er kommet frem.

— Gaia har trolleybusser, dieselbusser og gassbusser. Tre ulike kompetanseområder vanskeliggjør vedlikeholdsarbeidet, og virker ikke minst fordyrende, noe også Gaia innrømmer, sier Blommedal.