• Det må være en nasjonal oppgave å sikre og ta vare på middelalderkirkene her i landet.

— Skadene på prekestolen i Mariakirken er et eksempel på den elendige forfatningen mange slike kirker befinner seg i, sier kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik (bildet). Han ønsker en nasjonal dugnad for middelalderkirkene. Kirkelig Fellesråd i Bergen har selv ingen midler til å utbedre de mange skadene på de fire middelalderkirkene i byen - Domkirken, Mariakirken, Korskirken og Fana kirke. Det finnes heller ikke penger til den hardt tiltrengte rehabiliteringen av prekestolen i Mariakirken.

— Derfor løftes dette nå frem for Stortinget. Det første skrittet er tatt i årets statsbudsjett. Men noen få millioner er som en dråpe i havet, sier han.

Middelalderkirkene representerer uerstattelige verdier. Et anslag gjort av Kirkens Arbeidsgiveransvar tidligere i år, viser at det vil koste syv milliarder kroner å utbedre skader på landets mest verneverdige kirker. I Bergen har Kirkelig Fellesråd laget egne tilstandsrapporter som dokumenterer omfattende skader på alle de fire middelalderkirkene. Ifølge Fellesrådet vil det koste nesten 200 millioner kroner å utbedre de mest alvorlige skadene.

— At vi har måttet gå til det alvorlige skrittet å stenge prekestolen i Mariakirken er bare en del av det store bildet. Vi kunne nylig lese at i Fana kirke faller takstein ned, og at det har vært nødvendig å sikre gangveien mellom kirken og kirkegården med en midlertidig overbygget tunnel. I Fana kirke må hele taket skiftes ut.

Det samme er tilfelle i Domkirken. Der lekker vannet inn i kirken når det regner. Og sur nedbør har ført til at ornamenter og deler av murveggene har forvitret og blitt påført store skader gjennom mange år.

— Det er viktig å ta tak i disse sakene og hindre at verdifulle kirkebygg, som er en del av vår nasjonalskatt, blir tatt vare på. Men dette kan ikke bare finansieres lokalt. Det er en nasjonal oppgave, sier Wik.