Rapporten konkluderer med at politiet «gamblet» med gisselets sikkerhet. Aksjonen betegnes som særdeles tafatt. Den ble først iverksatt da man trodde gutten var død.

Visepolitimester Bernt Adler Solberg sier at man har evaluert aksjonen, men ønsker ikke å utdype dette. Han mener utfallet av dramaet viser at politiets vurderinger var riktige.

Slår sprekker

Det er halvannet år siden Gard Morken (11) ble tatt som gissel på Landås. Dramaet endte med at politiet skjøt gjerningsmannen. Gutten slapp fra hendelsen uten fysiske skader.

Hordaland politidistrikt har hele tiden betegnet sin håndtering av dramaet som en suksess. Nå slår fasaden sprekker.

Like etter aksjonen skrev en av de involverte tjenestemennene en rapport som konkluderer med at politiet kan takke høyere makter for at liv ikke gikk tapt.

Ventet til gutten var «død»

Klokken 1945 den 6. oktober 2000 ringer en somalisk mann til politiet og forteller at han har tatt en gutt som gissel. Han krever at en bil og et fly umiddelbart stilles til disposisjon. Politiet får en frist på ti minutter. Ellers dør gutten.

På dette tidspunktet vet politiet at den samme mannen nettopp har knivstukket Monica Lien og angrepet politibetjent Harald Bratlie. Han er bevæpnet og oppfattes som mentalt forstyrret.

Likevel aksjonerer ikke politiet. Bevæpnede tjenestemenn ligger i hagen utenfor mannens leilighet. De venter på klarsignal til å uskadeliggjøre mannen, men ordren kommer ikke. Flere ganger ser de gisseltakeren idet han gløtter ut vindusruten.

Klokken 2030 er det telefonkontakt mellom politiets forhandler og somalieren. Han sier nå at han vil drepe Gard Morken umiddelbart. Både forhandleren og politimennene i hagen hører et barn skrike.

Politiet frykter nå at gisselet er skadet. De vet ikke at gutten skriker fordi han har fått en elektrisk hekksaks rettet mot ansiktet.

Klokken 2051 sier gisseltakeren at han har drept gutten. Først da reagerer aksjonsledelsen. Tjenestemennene som stormer leiligheten regner med at de vil finne en død eller hardt skadd 11-åring.

Burde vært nøytralisert

Denne fremgangsmåten har vært omdiskutert internt. Kilder ved Hordaland politidistrikt har gitt Bergens Tidende tilgang til en rapport som slakter aksjonen.

Rapportskriveren, en svært erfaren politimann, skriver blant annet:

«Etter min mening burde gjerningsmannen vært nøytralisert på et langt tidligere tidspunkt. En forhåndsordre om å nøytralisere gjerningsmannen, så fort som mulig, skulle vært gitt av politikammerets ledelse.»

Rapportskriveren peker på at alt tydet på at gjerningsmannen var troende til å drepe.

«Det var ikke politiets fortjeneste at gutten overlevde, men gjerningsmannen selv som unnlot å gjøre alvor av sine trusler. «I realiteten» hadde gutten vært død i fem minutter før politiet gikk til aksjon. Vi skal alle prise oss lykkelige over at gjerningsmannen ikke var «gal nok» til å gjennomføre trusselen.»

Redd for kritikk

Rapportskriveren betegner de ansvarshavende som handlingslammet. De hadde etter vedkommendes mening ikke kontroll over situasjonen.

«Gisselet kunne lett ha blitt drept i det tidsfristene gikk ut. Hvem i politiet ville da ha påtatt seg ansvaret for den særdeles tafatte og trege aksjonen som hadde kostet et barn livet?»

Rapportskriveren antyder at aksjonsvegringen kan ha sammenheng med at de ansvarlige ville ha ryggen fri.

«ývar man redd for at man i ettertid skulle bli utsatt for kritikk dersom man på et tidlig tidspunkt nøytraliserte gjerningsmannen?»

Ber om bedre rutiner

Ledelsen blir kraftig kritisert for både internt og eksternt ha betegnet aksjonen som et «skoleeksempel» på hvordan en slik situasjon skal løses.

«Det er jeg fullstendig uenig i. Man bør ikke se seg råd til å bli navlebeskuende i forbindelse med denne aksjonen.»

Rapporten konkluderer med at Hordaland politidistrikt snarest bør utarbeide nye retningslinjer for gisselsituasjoner.

«Politiet bør i hvert fall ikke overlate til gisseltakeren å bestemme om gisselet skal leve eller dø, dersom de har noen som helst mulighet til å forhindre det.»

fakta/gisseldramaet

    1. oktober 2000 ble Monica Lien knivstukket i sin egen leilighet på Landås. Gjerningsmannen tok like etter Gard Morken (11) som gissel.
    • Dramaet endte med at den 32 år gamle somalieren ble skutt av politiet. Denne uken møtte han som tiltalt i Bergen tingrett. Aktor la ned påstand om ti års forvaring for mannen.
    • Saken har fått stor oppmerksomhet fordi somalieren på gjerningstidspunktet var under fri soning. Lien fikk likevel aldri vite at mannen som leide hybel hos henne var dømt for vold og forsøk på voldtekt.
    DRAMATISK: Aksjonen der bevæpnet politi stormet huset hvor 11-åringen ble holdt som gissel, får hard kritikk.
    FOTO: JAN M. LILLEBØ