• Det er for drastisk å legge ned fødeavdelingene på Voss og Stord.

Det mener regionkontakt for Den norske jordmorforening i Helse-Vest, Sidsel Petrine Vetås. Hun synes at ledelsen i Helse-Vest har gått altfor drastisk til verks ved å foreslå at fødeavdelingene ved distriktssykehusene skal legges ned og gjøres om til jordmorstyrte fødestuer.

— Det virker som planen til Helse-Vest bare er begrunnet i økonomiske hensyn. Det holder ikke, sier Vetås.

Hun understreker at Den norske jordmorforening i prinsippet stiller seg positive til jordmorstyrte fødestuer.

— Men vi må også ta geografiske hensyn. På Vestlandet vil avstandene for de fødende bli for lange dersom det bare skal være fødeklinikker ved de fire største sykehusene.

Vetås mener ledelsen i Helse-Vest må lytte til de konklusjoner underforetakene trekker før det blir gjort endringer av fødselsomsorgen på Vestlandet.

I Nord-Norge er det flere distrikter som har jordmorstyrte fødestuer som sitt eneste fødselstilbud.

Ved fødestuen på Alta helsesenter i Finnmark var det knapt 150 fødsler i fjor. Rundt 40 prosent av de gravide kvinnene som sokner til fødestuen, fødte der. De andre ble fraktet med bil til sykehuset i Hammerfest 15 mil unna.

— Dette tilbudet krever at vi er flinke til å plukke ut dem som kan være risikofødende på forhånd. Det mener jeg vi klarer ganske godt, sier jordmor Nina Schmidt. Hun forstår at kvinnene i distriktene på Vestlandet føler seg urolige over å miste fødeavdelingene på lokalsykehusene. Men Schmidt, som også er medlem av Nasjonalt råd for fødselsomsorg, mener at et desentralisert fødetilbud er veien å gå for fødeomsorgen.

På Finnsnes ligger landets største fødestue. På Lenvik fødestue har det kommet til cirka 150 barn årlig siden sykestuen ble åpnet i 50-årene.

— Men vi har til nå alltid hatt en lege i beredskap som kan hjelpe til dersom det blir krise. Det kjennes trygt både for jordmor og de fødende kvinnene dersom det oppstår komplikasjoner. Også ved denne fødestuen er utvelgelsen streng. Blant annet får førstegangsfødende reise til Tromsø dersom de ønsker det. Og jordmor følger alltid med i ambulansen, forteller jordmor Ingerd Brundtland.

På fødestuen på sykehuset i Lofoten er det både lege og gynekolog i beredskap dersom noe skulle gå galt under en fødsel.