• Det er helt utrolig og riv ruskende galt at eldre må betale ekstra for å få servert varm mat hjemme.

Det er Liv Røssland, Frps gruppeleder i Bergen bystyre, som reagerer slik på gårsdagens oppslag i Bergens Tidende.

Ifølge oppslaget kan eldre i Bergen som ønsker nylaget, varm mat direkte tilkjørt bli nødt til å betale opptil 6000 kroner mer for året i forhold til dem som får tilkjørt kald mat som de varmer opp selv.

Overslaget på 6000 kroner baserer seg på erfaringer fra Stange kommune i Hedmark. Ekstrakostnadene pr. måltid er beregnet til mellom 15 og 20 kroner.

Dette kommer i tillegg til egenandelen på 43 kroner pr. måltid som hjemmeboende eldre må betale for å få tilkjørt mat etter den nye kjøkkenreformen som Bergen bystyre har vedtatt. Egenandelen på 43 kroner gjelder for kald mat som de eldre kan varme opp selv.

Tar det opp i komitéen

Selv om ordningen med tilkjørt, varm mat er helt frivillig, er Liv Røssland sterkt imot at de kreves ekstra betaling for dette.

— Dette har med kvaliteten på hjemmetjenestene å gjøre, sier Røssland, som legger til at hun vil ta opp dette i komitéen for helse- og sosial i morgen.

— Jeg håper vi kan klare å avverge denne ekstrakostnaden for de eldre, men jeg er ikke sikker på om vi klarer det, sier Røssland til BT.

Kan, ikke skal

Grunnen til Liv Røsslands tvil er punkt c) i vedtaket om kjøkkenreformen i Bergen. Der står det at «brukere av hjemmetjenester som ønsker det, gis anledning til å velge mat fremstilt etter konvensjonelle produksjonsmetoder (kok-server). Eventuelle kostnadsforskjeller knyttet til dette kan avspeiles i brukerbetaling».

— Legg merke til at det står kan avspeiles i brukerbetaling, og ikke skal, sier Arbeiderpartiets Terje Onstad. - Kostnadene med dette er ikke klare. Vi skal arbeide for å få ned disse kostnadene, og det er bystyret som fastsetter prisene. I dette tilfellet vil det skje i forbindelse med budsjettet for 2003, sier Terje Ohnstad.

Frivillig

Høyres Martin Smith-Sivertsen har et avslappet forhold til denne saken. Det var Høyre som foreslo punkt c) i vedtaket om kjøkkenreformen.

— Jeg vet ikke hvordan kostnadene for dette er regnet ut. Men ekstrakostnadene for nylaget, varm mat blir kanskje 10 eller 15 kroner pr. måltid. Da får man et godt produkt, og ordningen blir jo helt frivillig, understreker Martin Smith-Sivertsen.