Kun 2,7 prosent av reisene i Bergen blir foretatt på sykkel, viser tall fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2005. Målet i Nasjonal Transportplan frem mot 2015 er at åtte prosent av alle reiser skal foregå på to hjul.

– Å sykle barn til barnehage er for farlig i sentrum. Du må være gal for å sykle i sentrum, sier Per E. Stiegler, bystyrepolitiker og medlem i komité for miljø og byutvikling. Selv sykler han fra Nesttun til jobb i sentrum.

Stiegler mener flere ville ha syklet hvis det var bedre tilrettelagt.

– Vi må lage egne sykkelstier gjennom sentrum, uten biler. Politikerne må tørre å ta de vanskelige valgene, sier Stiegler. Han mener politikerne i bystyret tenker bil først fordi de er vant med å alltid bruke bil selv.

– Utrygt for eldre

Hvis du skal sykle gjennom sentrum, må du ut mellom bilene eller opp på fortauet. Det finnes kun et par strekninger med egne sykkelfelt eller sykkelveier (se kart). Kollektivfelt og veier med trettisone går også under hva veivesenet kaller «tilrettelagt sykkelrute».

– For mange er det utrygt å sykle blant bilene. Barn og eldre ønsker ikke å sykle i veien, sier Reidun Instanes, sykkelansvarlig i Statens vegvesen. På sikt ønsker hun samme løsning som Stiegler, at man stenger gater for biltrafikk til fordel for syklister og gående.

– Dette er blitt gjort andre steder med arealknapphet, hvorfor kan ikke Bergen?

Instanes viser til biltomme gater i Gent og Amsterdam.

Nye ruter forsinket

I stedet blir nye sykkelruter forsinket. Ingen av de fem hovedsykkelrutene som skulle være klare i løpet av året, vil bli ferdige. Allerede i fjor ble det klart at målet i Bergensprogrammet ikke ville bli nådd. Bergen har syv kilometer kommunal gang – og sykkelvei pr. 10.000 innbyggere. Oslo har fire ganger så mye. Landsgjennomsnittet er på 32 kilometer, viser tall fra SSB. Instanes fortviler.

– Sykkel taper kampen om areal, sier hun.

Et eksempel er Kaigaten langs Smålungeren. Først lå sykkelfelt inne i planene, under detaljplanleggingen ble det tatt vekk.

Stiegler tror ikke politikerne er modne nok til å prioritere sykkel.

– Det er plass hvis man vil. Det er bare viljen det står på, sier Stiegler.

– Kan ikke rive bygg

Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, avviser at det står på viljen.

– Det er trangt i sentrum. Noen steder går bygninger helt inntil dagens gater. Vi kan ikke rive bygninger og endre veistrukturer for å gi plass til sykkelveier, sier Iversen.

Hun vedgår at dagens sykkelløsning i sentrum ikke er perfekt.

– Det jobbes kontinuerlig med sykkel i sentrum. Jeg er enig i at vi burde hatt egne traseer for sykkel gjennom sentrum, men dette er vanskelig å få til fordi det er trangt, sier Iversen.

Hun mener byrådet allerede har gjort en stor innsats for sykkel. Blant annet gjennom ekstrabevilgning på seks millioner kroner til Osbanen og gjennom å kreve en tredobling av statlige midler til gang— og sykkelsatsing.

Til høsten skal sykkelsatsingen evalueres når sykkelplanen skal opp til rullering.

Vil ha med næringslivet

Instanes ber om hjelp fra syklister med makt til å gjøre Bergen til en bedre by å sykle i.

– Hvis syklistene hadde streiket, er jeg sikker på at mye hadde stoppet opp. Vet du hvem som sykler mellom klokken syv og åtte om morgenen? Det er menn mellom tretti og femti år. Jeg er sikker på at mange av dem kan være med og legge press på sykkelutbyggingen, sier Instanes. Hun oppfordrer bedrifter om å jobbe for syklistene.

– Da vil kanskje politikerne også skjønne at dette er viktig, sier Instanes.

Sykkel tas seriøst

Næringslivet tar oppfordringen.

– Vi forsøker å presse på der vi kan, sier Ole Johan Sagen, leder i ressursgruppen for Transport og kommunikasjoner i Bergen Næringsråd. Han mener holdningene i næringslivet er endret de siste årene.

– Hvis en næringslivsleder for ti år siden hadde sagt at det var viktig å ha et bra sykkelnett, ville ikke dette blitt tatt seriøst. Nå kan gode sykkelveier være et konkurransefortrinn i kampen om arbeidskraft, sier Sagen.

Han mener Bergen må satse på skikkelige gang- og sykkelveier for å være en attraktiv by.

– Ellers kan byen raskt få et negativt stempel.

Hva synes du om sykkelmulighetene i Bergen? Oppgitt over syklistene? Si din mening her!

BRYTER LOVEN: Syklisten på vei innover i Lille Øvregaten bryter loven. I 2004 ble det tillatt å sykle mot enveiskjørt i Norge, men visse kriterier må oppfylles. Blant annet kreves det at kjørebanen "bør ha bredde på fire meter". Så lenge det ikke er skiltet om at det er lov å sykle, gjelder samme regler som for biler.
UT I VEIEN: Selv om 30-sonene i sentrum blir regnet som tilrettelagt for sykkel, kvier mange seg for å sykle mellom bilene. - Du må være litt gal for å sykle i Bergen. Det er farlig å sykle til og fra jobb, sier bystyrepolitiker Per E. Stiegler (Ap).
TAPER: For at det skulle bli lettere å sykle mellom Bystasjonen, jernbanestasjonen og sentrum, ønsket Instanes at Kaigaten skulle få eget sykkelfelt. Det lå inne i planene, men er nå fjernet. - Uhørt, mener samferdselspolitiker og syklist Per E. Stiegler (Ap).
PARKERING: Hvis du skal ta toget, må du sette sykkelen fra deg ute. Komite for miljø og utvikling har vedtatt å tilrettelegge for sykkelparkering under tak ved jernbanestasjonen. Det er et av punktene under sykkeltiltak i perioden 2002 til 2011.
SKAL SLUTTE Å RISTE: I 2004 vedtok bystyret at det skulle være "sykkelvennlig dekke på mye brukte sykkeltraseer". Det har til nå kommet sykkelvennlig dekke i Vestre Torggate og deler av Vaskerelven, det vil si flat brostein. Her i Olav Kyrres gate er det fremdeles humpete å sykle. I Olav Kyrres gate finnes også det eneste rene sykkelfelt i sentrumskjernen.