— Vi ønsker å flytte hjem igjen når vi er ferdige med utdannelsen, og da vil vi ha en videregående skole i regionen. Vi arrangerer denne protesten for å vise at vi er samlet, sier Kristine Hofland.

Hun er leder i fotballklubben Krabbetor, en klubb for utflyttede Hafsinger i Bergen. Gjennom Facebook hadde klubben mobilisert tilsammen 110 studerende og tilflyttede bergensere fra Hafs, som demonstrerte mot at Dale videregående skole står i fare for å bli nedlagt.

Vil få konsekvenser

Det er kommunene Askvoll, Fjaler, Gulen, Hyllestad og Sollund som sokner til skolen, den eneste videregående skolen i regionen.

— Vi vil jo hjem og stifte familie, og vil at barna skal bo hjemme mens de går på videregående, sier hun.

Hofland mener det vil få store konsekvenser for regionen om skolen blir lagt ned.

— Idretten, kulturen og næringslivet taper hvis ikke det bor 16-19-åringer i Hafs, sier hun.

Framtidsfylket Sogn og Fjordane

Sammen gikk de oppmøtte i tog fra Den blå steinen mot Grieghallen, hvor karrieremessen «Framtidsfylket» ble arrangert i dag. Framtid i Sogn og Fjordane kan det bli lite av hvis skolen legges ned, mener ekteparet Jarle Hovland og Vanja Guddal.

— Vi har allerede fått barn, og bodd her i fem år, men vi flytter ikke tilbake hvis ikke skolen består. Den er alfa omega for Hafs, sier Guddal.

— Det er galskap å legge ned.

- Ingenting avgjort

Skolene i Sogn og Fjordane har stadig færre elever. Nå vil fylkeskommunen se nærmere på alternative skolestrukturer.

— Det er ikke bestemt at skolen skal legges ned, men vi jobber med en skolestrukturplan som følge av at elevtallet kommer til å gå ned i årene som kommer, sier Åshild Kjelsnes, fylkesordfører i Sogn og Fjordane.

— Vi har leid inn et konsulentbyrå som har kommet med en rapport med mulige strukturer, og i et av forslagene er Dale videregående skole foreslått nedlagt, sier hun.

Fylkeskommunen jobber nå med en konsekvensutredning som blir presentert i fylkesplanutvalget 27 februar. Deretter blir utredningen sendt ut på høring til midten i april. Først i mai begynner fylkestinget å arbeide med saken. Et samlet ordførerkorps har gitt fylkesordføreren beskjed om at de ikke ønsker endringer i sitt område.

— Ingen fasit er lagt. Når rammevilkårene endrer seg så dramatisk, må vi ta grep, men hva det innebærer vet vi ikke i dag. Det er viktig at grepene står seg for fremtiden, slik at vi ikke skaper gjentakende uro år for år, sier Kjelsnes.

Diskuter saken under:

- Vi har allerede fått barn, og bodd her i fem år, men vi flytter ikke tilbake hvis ikke skolen består, sier Jarle Hovland og konen Vanja Guddal.
Paul Sigve Amundsen