Kommunens sendte innløsningstilbud til beboere i 16 boligeiere i rasområdet. Tilbudet var utformet slik at alle måtte akseptere, ellers kunne ikke husene rives til fordel for ny vei forbi rasstedet

To av beboerne ville ikke gi godta tilbudet. Dermed ble saken stående i stampe inntil fredag ettermiddag. Da godtok Dag Helland kommunes tilbud. Han er svært kritisk til prosessen:

– Jeg vil ikke si at vi har takket ja. Vi ble fortalt at hvis vi ikke aksepterte tilbudet ville beboerne bli innkalt og få beskjed om at de måtte flytte tilbake til Hatlestad terrasse. Det ble et valg mellom pest og kolera.

– Satt opp mot hverandre

Dag Helland følte at han ikke hadde noe valg. Han er lite imponert over kommunens politiske ledelse i denne saken.

– Jeg er skuffet og såret over handlemåten. Det het seg jo at dette skulle være frivillig. Det har det ikke vært. Vi ble tvunget til aksept, sier Helland.

Heller ikke Sigmund Lærum – den andre beboerne som drøyde med å godta tilbudet – er fornøyd.

– Vi er presset av kommunen og satt opp mot hverandre. Det synes jeg ikke noe om. Jeg har vurdert alle eventualiteter og kommet til at den beste løsningen likevel var å si ja. Alternativet var at alle måtte flytte tilbake. Den belastningen kunne jeg ikke ta. Jeg føler at jeg er ferdig med saken nå, sier Lærum.

– Tung prosess

Byrådsleder Monica Mæland er lettet over at alle beboerne har godtatt tilbudet.

– Det har jo vært en forferdelig tung prosess. Det vil utvilsomt glede mange at de nå kan komme seg videre. Nå betaler vi ut boligene, og er klar for å gå i gang med riving og flytting av veien

På spørsmål om det er utøvet press fra kommunens side for å få de to siste beboerne til å akseptere tilbudet, svarer Mæland avvisende.

– Nei, det har vi ikke. Vi har kommet til enighet. Men det er jo ingen lykkelig løsning i en slik sak.

Hun medgir likevel at de to kan ha opplevd et press.

– I og med at det ble forutsatt enighet og at dette var den eneste løsningen som var raskt gjennomførbar, har jeg forståelse for at det kan ha blitt oppfattet som press. Men alle har opptrådt på en veldig god måte og det er jeg glad for.

Gråt av glede

Mens noen er kritiske til prosessen, er de fleste beboerne i rasområdet glade for at saken nå avsluttes.

– Jeg har ringt rundt til nesten alle. Mange var så glade at de begynte å gråte i telefonen, sier talsmann for beboerne i Hatlestad terrasse, Terje Middelthon.

Hatlestad-beboerne regner med at kommunen nå setter full fart i arbeidet med å finne tomteland hvor nabolaget kan gjenoppbygges. BT har tidligere fortalt at et flertall av dem ønsker å bygge på en tomt tilhørende Kaland gård.

– Det skal ikke stå på saksgangen i det videre arbeidet, lover Mæland.

– Men vi må jo forholde oss til det formelle med hensyn til reguleringsplaner og eventuelle omreguleringer.