• Han var sykelig opptatt av å oppklare verktøytyveriet. Derfor ba han to av de tiltalte om å ta de fornærmede med på en «kjøretur».

Dette sier aktor Odd Nesse om 52-åringen som er utpekt som bakmann og oppdragsgiver for to kidnappinger i Sveio i fjor.

— Han visste om tidligere voldeligheter, narkotikamisbruk og han hadde sett våpen hjemme hos 28-åringen. Han må ha skjønt at det ville føre med seg ulovligheter når han ber disse om å finne opplysninger, sier Nesse i sin prosedyre.

Han mener 52-åringen selv var til stede under deler av mishandlingen, og ble holdt løpende orientert underveis. Aktor la ned påstand om ett år og seks måneders fengsel for «bakmannen».

— Det er utenkelig at han skulle gjøre straffbare handlinger. Han ønsket bare at 31-åringen skulle snakke med de fornærmede for å få opplysninger. Det var hun selv som tilbød seg å gjøre dette. 28-åringen skulle bare være med som sjåfør, mener 52-åringens advokat, Arvid Sjødin. Han vil ha full frifinnelse av sin klient.

- Operativ uteleder

28-åringen som var sjåfør under begge episodene blir av aktor utpekt som pådriver under bortføringene.

— For å si det på politispråket: han var operativ uteleder. Han styrte showet.

Nesse mener passende staff for dette er ett års fengsel. For alle de fem tiltalte er sakens alder tatt i betraktning. Det har tatt 19 måneder før saken kom opp i retten.

28-åringens advokat, Johan Raknes, mener hans klient må frifinnes for frihetsberøvelse, mishandling og trusler i den første episoden, der en 24-åring ble spurt ut om verktøytyveriet.

- Skulle bare snakke

For 31- og 32-åringen legger aktor ned påstand om henholdsvis ett - og ett år og to måneders fengsel.

— Hennes rolle var å snakke og å vise vei. Hun deltok ikke i noe voldelig og bør frifinnes, mener 31-åringens advokat, Odd Eirik Osmundsen.

Ann T. Bugge forsvarer 32-åringen og mener han bør frifinnes for frihetsberøvelse.

Sistemann på tiltalebenken er 41 år og har hatt en mindre rolle i de to episodene. Hans advokat, Odd Arild Helland mener han bare kan dømmes for to episoder av legemsfornærmelse, og at han alt har sonet for dette gjennom varetektsfengsling. Aktor legger ned påstand om 120 dagers fengsel for 41-åringen.

BT presiserer: Alderen på de fem tiltalte er 28 år, 31 år, 32 år, 41 år og 52 år.