— Jeg er selvutnevnt kongepuddel i dag og vil gjerne ha med meg flest mulig på et bjeffekor, sier advokat og Venstre-mann Abid Raja, dagens konferansier.

Forsamlingen av unge og gamle demonstranter følger opp med ivrig bjeffing og uling.

— Her nede har vi jo en slektning, sier Raja og bøyer seg ned for å hilse på den eneste hunden blant demonstrantene.

— Jeg er kommet helt fra Oslo for å snakke med deg og så sier du ikke noe. Aller helst skulle vi hatt hovedpersonen her selv, han kunne kanskje ha fortalt oss hvordan det er å være hund, sier en lattermild Raja.

Innvandrere og hunder

Bakgrunnen for fakkeltoget er nyvalgt byråd Øistein Christoffersen sin mye omtalte hundeuttalelse. Det var i et tiltredelsesintervju med Åsane Tidende for et par uker siden at Øistein Christoffersen dro en parallell mellom integrering av innvandrere og oppdragelse av barn og hunder.

— Vi må sørge for at de som er her blir integrert på en skikkelig måte. Det inkluderer opplæring i både språk og hvordan vårt samfunn fungerer. Det handler om grensesetting, og er ikke annerledes enn å oppdra barn eller hunder, sa Frp-byråden til avisen.

67 organisasjoner

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og demonstrantene krever nå altså hans avgang. Til sammen 67 organisasjoner har stilt seg bak aksjonen, i hovedsak innvandrerorganisasjoner, men også frivillige organisasjoner og de fleste opposisjonspartiene.

— Når man sammenlikner mennesker med dyr, reduserer man menneskeverdet. Man skal ha toleranse for mye, men ikke for meningsløs intoleranse, sier Raja.

Blant appellantene under dagens demonstrasjon var BA-redaktør Olav Terje Bergo, professor Per Fugelli og Christopher Beckham i Norsk Folkehjelp.

«Rasismen skal knuses!»

— Kampen fortsetter, roper Raja.

— Rasismen skal knuses! svarer demonstrantene.

Snart vandrer de i samlet flokk mot bystyresalen til slagord som «Kamp mot all rasisme - der du jobber, der du bor!» og «Ingen rasister i byrådet!»

Annette Berenz (17) går i toget og roper sammen med venninner fra SOS Rasisme.

— En byråd skal representere alle i byen, ikke bare rasister. Derfor kan ikke vi akseptere dette, sier hun.

Lenger fremme i toget går kurderne Karwan Hama, Ahmed Bahez og Shwan Bajalan.

— Vi er her fordi vi er imot rasisme. Ingen mennesker kan sammenliknes med dyr, og vi mener derfor han bør gå av, sier Ahmed Bahez.

Møtte ordfører og byrådsleder

Utenfor Gamle Rådhus stiller de seg opp og krever at ordfører og byrådsleder kommer ut og møter dem. Ordfører Gunnar Bakke våger seg etter hvert ut.

— Jeg lover å bringe dette videre, sier en heller spak ordfører, som blir invitert med på kampropene.

Demonstrantene svarer med å rope «Ingen rasister i byrådet!» nok en gang.

Like etter kommer også byrådsleder Monica Mæland ut på fortauet.

— Jeg er veldig lei meg for at denne uttalelsen falt, og den er ikke representativ for byrådets syn, sier hun til demonstrantene.

— Men er en beklagelse virkelig nok? Bør ikke dette få større konsekvenser for ham? spør Raja.

— Jeg registrerer at vi har ulikt syn på akkurat det og respekterer at dere har møtt opp her i dag, sier Mæland og forsvinner.

KAMPROP: «Kamp mot all rasisme - der du jobber, der du bor!» roper konferansier Abid Raja til demonstrantene.
BORGHILD BERGE
UNGE DEMONSTRANTER: - Vi kan ikke akseptere at en byråd sier noe sånt, sier Annette Berenz (17) (t.v.) fra SOS Rasisme.
BORGHILD BERGE
- UVERDIG: - Det er uverdig å sammenlikne mennesker med dyr, sier kurder Ahmed Bahez (i midten). Til høyre Karwan Hama og til venstre Shwan Bajalan.
BORGHILD BERGE
- GÅ AV! Demonstrantene marsjerte over Torgallmenningen til Gamle Rådhus.
BORGHILD BERGE
BEKLAGET: Byrådsleder Monica Mæland beklaget uttalelsen på vegne av byrådet. Til høyre konferansier Abid Raja.
BORGHILD BERGE