Et samlet odontologisk miljø har foreslått at det åpnes for flere studieplasser i Bergen og Oslo for å møte den akutte tannlegemangelen her i landet. Isteden har regjeringen nå bevilget 1,7 millioner til å starte prosjektering av et nytt studie i Tromsø. Ferdig utdannede tannleger begynner imidlertid ikke å strømme ut fra det nye studiestedet før i 2012.

— Vi har stor mangel på tannleger nå, og dette er ikke løsningen på problemet. Hadde vi økt inntaket av studenter i Bergen og Oslo, ville det gitt en rask effekt, og kostet lite, sier Reidun Stenvik, informasjonssjef i Den norske tannlegeforening.

Redd for fagmiljøet

I Bergen er tannlegene dessuten redde for at satsingen på Tromsø, vil føre til at fakultetet ikke får det nye bygget de har planlagt i 11 år nå.

— Vi er veldig skuffet. Dette handler både om mangel på plass og om bygningens kvalitet. Bygget er 40 år og nedslitt, sier dekanus Magne Raadal ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Fakultet holder til i Årstadveien 17. Håpet er å få midler til å sette opp et nytt bygg i Årstadveien 19, som nå skal rives. Bygget vil koste 500 millioner kroner.

— Vi hadde ikke trodd at vi skulle få disse pengene nå, men vi hadde håpet på et startsignal og midler til prosjektering, sier Raadal.

Han vil nå forsøke å ta kontakt med lokale politikere på Stortinget i håp om at noen kan tale tannlegenes sak i tiden fremover.

- Kan ødelegge faget

— I verste fall kan det som nå har skjedd føre til at vårt miljø i Bergen nedprioriteres i forhold til i Tromsø. Vi er redd for at fagmiljøene vil forvitre. Vi er veldig sårbare nå fordi nyrekrutteringen har vært ganske liten. Og da er det feil å starte i Tromsø, sier Raadal.

I år har Hordaland fylke ansatt 25 nye tannleger. De klarte ikke å fylle alle stillingene med norsk arbeidskraft.

— Vi måtte hente tre av dem fra Tyskland. Situasjonen er akutt, og hvis politikerne tror at de greier seg med et nytt fakultet i Tromsø, tar de feil. Vi kan ha veldig store problemer innen 2012, sier fylkestannlege i Hordaland Inge Bruvik.

Også studentene stiller seg undrende til regjeringens forslag.

— Det blir sikkert bra i Tromsø, men virker veldig rart at de gjør dette når det finnes et etablert vitenskapelig miljø i Bergen. Dette må jo være distriktspolitikk, men jeg vet ikke hvor mye de tenker på det faglige. Skal lærerne taes herfra da? spør Therese Lund (23), student på fjerde året.

FÅR IKKE NYTT HUS: Tannlegestudent Therese Lund tar imot pasienter i Odontologenes hus i Årstadveien. Bygget er gammelt, for lite og nedslitt.
Foto: Helge Skodvin