– Det er naturlig å bruke dette bruddet med fylkesmennene og deres oppgaver og funksjoner til å gi ordningen en helt ny betegnelse, sier Hove, som er fylkespolitiker for Venstre i Hordaland.

I går la Stortingets kommunal— og forvaltningskomité frem sin innstilling om det nye folkevalgte nivået som skal erstatte dagens fylkeskommuner.

– Folkestyret styrkes Harald Hove, som har lang fartstid som fylkespolitiker, mener tiden er inne for å ta endelig farvel med det han betegner som en anakronisme fra 1600-tallet da kongen hadde amtmenn rundt omkring for ha kontroll med folket.

Regjeringspartiene gikk til Venstre for å få flertall for oppgavefordelingen i regionreformen. Mens kritikere hevder at hele reformforslaget minner om berget som fødte en mus, er Venstre tilfreds med å ha fått gjennomslag for flere av hjertesakene.

– Folkestyret styrkes ved at fylkesmannen avgrenses til et tilsyns- og kontrollorgan. Det legges også opp til at ordningen med enhetsfylker kan bli permanent dersom det er regional vilje til dette, sier Hove. Hedmark og Møre og Romsdal har hatt forsøk med ordningen der fylkesmannen og fylkeskommunen er integrert i ett regionalt organ.

Misnøye

Venstre fikk ikke gjennomslag for primærønsket om å flytte sykehusene tilbake til det regionale mellomnivået.

Regjeringen har ennå ikke konkludert om den geografiske inndelingen og hvor mange regioner skal landet skal deles inn i.

SVs Rolf Reikvam har refset sin egen regjering for lunken holdning til hele reformen, og at den fremstår som en utvannet modell der intensjonen om et mer politisert Norge er forlatt.

KrF mener innstillingen flytter så lite makt at den truer hele fremtiden for det regionale, folkevalgte nivået.

Høyre og Frp avviser hele reformen. De to partiene mener det holder med to forvaltningsnivåer ­ – stat og kommune – og at mange av oppgavene fylkeskommunene har i dag, kan overføres til kommunene.