Opposisjonspolitikerne Anne Gine Hestetun (Ap) og Kjersti Toppe (Sp) reagerer begge på uttalelsene byråd for byutvikling Lisbeth Iversen kom med i gårsdagens BT.

Iversen sa at de nå står uten alternativer til Clear Channel-avtalen, til å finansiere nye busskur og offentlige toaletter i Bergen. Hun sendte ballen over til de som har vært kritisk til avtalen, og ba dem komme med alternative løsninger.

— Dette er furtent av byråd Lisbeth Iversen. Det har vært en demokratisk prosess i byen, og vi har fått et flertall for å avvise avtalen. Det må vi som politikere erkjenne, og være beredt til å ta ansvar for de utfordringene som ligger foran oss, sier Hestetun, som også leder Komite for miljø og byutvikling.

— Det er selvsagt flott med dugnad, men i hvert fall for vår del forstår vi at det ikke noen står klar til å betale det det koster, sier hun.

Mest prekært er spørsmålet om et offentlig toalett. Etter planen skal toalettet på torget stenge ved årsskiftet. Hestetun mener en bør undersøke om dette kan utsettes. I så fall må det løpende underskuddet på nær en million kroner dekkes av kommunens budsjett.

Penger må selvsagt også til hvis kommunen skal finansiere et nytt toalett, og Hestetun sier Ap kommer til å avsette penger til dette i sitt alternative bybudsjett som kommer i november.

— Vi kan ikke som reiselivsby stå uten offentlige toaletter, og heller ikke i forhold til byens innbyggere, sier hun.

Kjersti Toppe (Sp) reagere mot Iversens uttalelser.

— Jeg reagerer på det som nå virker som en overskyvelse av ansvar på de som var på Clear Channel-høringen. Å be for eksempel kulturlivet om penger og dugnad for drift at toalett og leskur, er lite skvært og uriktig gjort av byråden. Det er fint å ha dialog med kulturlivet og andre som protesterte mot avtalen. Men det er helt klart bystyret og de folkevalgte som har ansvaret, sier hun.

Unge Venstre har tatt imot utfordringen om å finne alternative finansieringskilder. Sammen med organisasjonen Byen Vår arrangerer Unge Venstre en idedugnad om temaet neste torsdag.

— Her tror vi det vil komme frem mulige løsninger, sier leder av Bergen Unge Venstre Ingvar Rostvåg Ulltveit-Moe.

— Det fins andre som har klart å lage vin av vann, legger han til.