Rapporten, som ble laget på oppdrag for Sosial— og helsedirektoratet, peker på at de bistandstrengende har stort behov for både assistanse og økonomisk støtte.

Det er de enkelte kommunene som har ansvaret for feriehjelpen. Econ-rapporten viser at de i liten grad tilbyr støtte.

Econ foreslår at det innføres en ordning hvor bistandstrengende får et tilskudd over folketrygden til å reise på ferie, og at kommunene får ansvar for å gi praktisk hjelp.

De anslår at ordningen vil koste fra 200-300 millioner kroner til to-tre milliarder kroner.

Generalsekretær Lars Ødegård i Norges Handikapforbund sier det i dag ikke finnes gode støttetiltak for personer med sterkt nedsatt bevegelighet. Derfor, sier han, er han svært glad for dommen fra Bergen.

— Disse familiene får ofte doble eller tredoble kostnader når de reiser på ferie på grunn av de spesielle behovene de har, sier Ødegård.

Han håper dommen vil bidra til en full gjennomgang av situasjonen fra de handikappede.

— Dette er en viktig sak og vi håper den kan bidra til en endring av dagens situasjon, sier han.