— Hvis noen ønsker å skifte internt i Vappus, blir de prioritert så fort det blir en ledig plass der de ønsker å bytte til, sier Cathrine Haugen, administrerende direktør for Vappus barnehager (tidligere Stiftelsen Husmødrenes barnehager).

Vappus er private, og har 25 barnehager med totalt cirka 1200 plasser i Bergen. Bytteordningen ble innført fra og med årets hovedopptak. Så mange erfaringer har de derfor ikke, men nok til å mene at det fungerer godt.

— Det har vært noen som ønsker å bytte, men ikke det store rushet, sier Haugen.

Bytteønsket skyldes stort sett to forhold. Det er enten folk som har flyttet, eller at de skifter arbeidsplass.

— Dette er et godt tilbud som vi kommer til å fortsette med, sier Haugen.