Lederen av Norsk Transportarbeiderforbund langet ut mot USAs krigsmaskin og okkuperingen av Irak, da han holdt hovedtalen på Torgallmenningen 1.mai.

— Vi må skjære gjennom hykleriet, og se supermaktsinteressene som ligger bak. Det er bare en grunn til USAs krigføring mot Irak, og det er behovet for å sikre seg kontroll over landets oljeressurser. Slikt kan vi aldri akseptere, tordnet Øst-old, som også fokuserte på den stigende arbeidsledigheten og behovet for å slå ring om kollektive velferdsordninger.

God oppslutning

Det var god oppslutning om årets 1-mai-markering. Flere hundre personer deltok i demonstrasjonstoget, og det var langt fra bare den eldre garde som var representert. Det var mange ungdommer, fra alt fra politiske ungdomsorganisasjoner til anarkist-inspirerte grupperinger og Attac.

Hovedparolen var «Styrk fellesskapet! Nei til offentlig armod!»

Andre sentrale paroler var «110 000 arbeidsledige — hva gjør regjeringen?» og «Kamp mot brutalisering av arbeidslivet! Helse foran profitt!»

PER ØSTVOLD.
FOTO: KNUT EGIL WANG