— Det er ikke plass. Fullt er fullt. Det er vårt budskap, sier Per Sigurd Våge.

Han er regiondirektør i Kriminalomsorgen, som har det formelle ansvaret for å stille fengselsplasser til disposisjon.

- Ekstra prekært nå

bt.no skrev onsdag at fire siktede i den såkalte «pantebande»-saken måtte løslates. Årsak: Det var ikke mulig å finne plasser til dem i fengsel.

Politiinspektør Sidsel Isachsen, fungerende påtaleleder i Hordaland politidistrikt, sier plassmangelen er «ekstra prekær nå».

— Jeg tror ikke at jeg tidligere har vært borti å løslate så mange fanger på så kort tid, sier hun.

— Vi er sjakk matt når vi må løslate personer som egentlig skulle sittet i varetekt. Vi mister bevis, og saker kan bli stående uoppklarte eller bli henlagt.

Isachsen sier mangel på plasser til varetektsfanger gjør det vanskelig for politiet å gjøre jobben sin.

— Plutselig kan alt arbeid man har gjort i en sak være bortkastet, fordi de mistenkte i saken løslates.

På glattcelle

Tre av de pågrepne i pantefusk-saken hadde siden torsdag sittet i glattcelle i kjelleren hos politiet i Bergen sentrum.

Det bryter med hovedregelen om at overføring til fengsle skal skje innen to døgn, og politiet så til slutt ingen annen utvei enn å løslate de tre.— Men jeg kan ikke være ansvarlig for mer enn jeg har til disposisjon. Når vi ser at det er mangel på fengselsplasser, må vi bare spille det videre til politikerne, sier Våge.

I sommer, da Kriminalomsorgen hadde kapasitetsplanene for norske fengsler til avsluttende behandling, var Våges tilbakemelding til den politiske ledelsen at det trengs 90-100 nye fengselsplasser i bergensområdet.

— Vi kan aldri vite når det kommer en ny bølge med mange fengslinger på kort tid, slik vi har sett i det siste.

— Det er trist å stå i denne situasjonen gang på gang, selv om vi øker kapasiteten vår, sier Våge.

Over 100 nye plasser, men...

Ifølge regiondirektøren har det kommet over 100 nye fengselsplasser i bergensområdet siden 2006. Problemet, sett opp mot behovet for varetektsplasser, er at de fleste nye plassene er åpne. Og politiet vil ha lukkede fengselsplasser til varetektsfanger.

— Det, kombinert med at vi innimellom møter motstand når vi tilbyr en fengselsplass i for eksempel Vadsø, gjør at kapasiteten med jevne mellomrom blir sprengt. Det er heller ikke aktuell politikk med for eksempel to senger i én celle, sier Våge.

Han peker også på en annen årsak til at fengslene fylles opp.

— Vi får i økende grad internasjonal kriminalitet innover Norge. Og utenlandske innsatte som soner straffene sine, sitter gjerne mer av tiden sin på lukkede plasser enn norske. De norske fangene går gjennom et utslusingsløp, der de kommer inn på stadig mer åpne plasser, og dermed frigjør lukkede plasser til varetekt.

Løslater ikke farlige fanger

Våge forsikrer likevel at plassmangel aldri vil føre til løslatelse av de farligste fangene - for eksempel grove volds- og sedelighetsforbrytere.

— Å løslate «pantebanden» er noe politiet kan gjøre, og som vi kan se på. Den typen kriminalitet er ikke så alvorlig. Men når de gjelder de alvorligste forbrytelsene, er det uaktuell politikk å løslate. Da får vi heller stokke om som best vi kan for å finne den plassen som trengs.

«SJAKK MATT»: - Vi er sjakk matt når vi må løslate personer som egentlig skulle sittet i varetekt. Vi mister bevis, og saker kan bli stående uoppklarte eller bli henlagt, sier politiinspektør Sidsel Isachsen, fungerende påtaleleder i Hordaland politidistrikt. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ