RUNE CHRISTOPHERSEN rune.christophersen@bt.no — Det er fullstendig uproblematisk. Vi har en meget god kontakt med menighetsrådet. Jeg er glad for å kunne si at det ikke har vært noen problemer på det området, sier Veslemøy Steensnæs Omenaas, styreleder i stiftelsen. Fristilt fra menigheten I vedtektene står det ikke annet om forbindelsen til Domkirken enn at minst en av styrerepresentantene bør være kirkelig ansatt i menigheten.Domkirkehjemmet er en evangelisk-luthersk diakonal institusjon. Hjemmet har både dagtilbud og døgnpleie for fastboende eldre - fortrinnsvis fra menigheten. Stiftelsen ledes av et styre på fem medlemmer, som er oppnevnt av Domkirken Diakonat. Det er igjen en stiftelse som også er fristilt fra menigheten. - Vi er allerede selvstendige Hvis Domkirkehjemmet i dagens form mot formodning blir lagt ned, blir midlene overført til Domkirken Diakonat.- Både vi og menighetsrådet har nøyaktig samme mål, nemlig å sikre de pleietrengende en trygg og stabil boform, sier Omenaas.Hun tror ikke sammenslåingen av menighetene i Bergen vil få noen konsekvenser for Domkirkehjemmet eller stiftelsen.- Vi er allerede selvstendige, både økonomisk og på andre måter.Jeg kan ikke se at sammenslåingen vil påvirke oss på noen måte, sier styrelederen. Les også: Kirken kan miste millionverdier - Egenrådige styrer