Advokaten forteller at klienten er godt kjent med anklagene, og at han har vært i avhør hos politiet.

Wesenberg bekrefter at hans klient to ganger har møtt mannen som angivelig skal ha blitt bedt om å kreve inn pengene og true familien Seim.

— Dette er de eneste to gangene min klient har truffet denne mannen. Men det ble overhodet ikke diskutert et slikt oppdrag. Heldigvis har min klient et vitne som var til stede under begge disse møtene og kan bekrefte dette, sier Wesenberg.

Advokaten forteller at de i samtalen kom inn på Seim-saken fordi denne mannen blant annet jobber med å kjøpe opp gjeldskrav.

— Han spurte min klient om han hadde noen krav han kunne kjøpe. Min klient svarte at han ikke hadde noe rettslig krav mot Seim ennå. Det var helt uaktuelt, sier Wesenberg.

— Vi ser ikke bort fra at anmeldelsen kan være et taktisk utspill fra Seim i forbindelse med en ankesak etter et søksmål min klient har anlagt mot Seim. Men dette er bare en antakelse, sier han.

Den andre personen som er trukket inn i saken sier han aldri har møtt Seim og ikke har noe utestående med ham.

— Dette er jo helt vanvittig. Vi har aldri diskutert å kreve inn penger fra Seim, sier han, men bekrefter at de tre har møttes.

— Hvorfor tror du at du er trukket inn i denne saken?

— Det aner jeg ikke. For meg er dette så meningsløst som det kan få blitt, sier han.

— Hva har du tenkt å gjøre med det?

— Jeg kan ikke ha dette hengende over meg. Jeg ser ikke bort fra at jeg kommer til å anmelde ham for disse beskyldningene, sier han.