Det hevder prosjektleder Øystein Kristoffersen i Skifte Eiendom.

Kristoffersen er skuffet over askøypolitikerne, som i går vedtok enstemmig å nedlegge midlertidig bygge— og deleforbud for Forsvarets eiendom på Herdla. Delingsforbudet gjelder i to år. Innen den tid må kommunen fremlegge en plan for området.

Skifte Eiendom vil trolig anke vedtaket.

— Vi hadde avklaringsmøte både med administrasjonen og ordføreren og trodde vi ble forstått. Ingen strandlinje går med i salget. Allmennhetens interesser skal sikres, sier Kristoffersen.

Planen til Skifte er å skille ut en del av eiendommen rundt bygningene. Penger fra salget skal gå til å klargjøre et friluftsormåde i bakkant. Ifølge Kristoffersen hadde Skifte sagt seg villig til å legge klausuler i skjøtet for å sikre allmennhetens interesser. Porten skulle fjernes straks.

— Klargjøringen av det nye friluftsområdet er en stor prosess, med omlegging av Forsvarets kabeltraseer og nye gjerder. Dette stopper hele prosessen, sier Kristoffersen.

Asbjørn Pettersen mener vedtaket i komité for teknikk og miljø gir Askøy en nødvendig tenkepause.