Advokat Tor Erling Staff sier til Dagbladet i dag at han ser dette som et endelig punktum for politivoldsakene i Bergen. Politivoldsakene startet i Bergen midt på 70-tallet, og var i mange år et hett tema og førte til flere rettssaker.

Bumerang

Først da "Bumerangsakene" endelig ble avgjort i retten i 1998, og syv de straffedømte ble frifunnet og fikk sin erstatning stoppet saken i rettsapparatet. Nå kan det endelige punktum være satt.

Staff vil ikke røpe hva det økonomiske forliket går ut på, men sier at det er et beløp som Nordhus og Vogt blir fornøyd med. Vogt krevde opprinnelig nesten 11 millioner i oppreisning da søksmålet ble sendt i januar 2001.