— Fukt i hus representerer et stort folkehelseproblem. Blant de nye teoriene er at muggsopp er involvert i langt flere helseplager enn hittil antatt, sier spesialist i arbeidsmedisin, overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet og Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus. Det er kjent at fuktig bomiljø øker hyppigheten av luftveisplager og allergi med to til tre ganger.- Vi har store undersøkelser som bekrefter at hus med fuktskader er forbundet med hyppigere forekomst av helseplager. Da er det samtidig en skandale at politikere og andre beslutningstakere ikke satser på å øke kunnskapen på dette feltet, sier Bakke.- Vi kjenner de skadelige effektene av husstøvmidd. Men midden forklarer ikke alt. De "hoteste" teoriene peker i tillegg på giftstoffer fra muggsopp eller bakterier, sier han.Men slik forskning neglisjeres i dagens Helse-Norge.Bakke hevder kunnskap om fuktighet og enkle mottiltak i hjemmet er i ferd med å gå i glemmeboken.