– Det går en elv lenger oppe her, sier Pedersen. – Den er lagt i rør under veien over oss, og fortsetter i et nytt rør nedenfor hullet. Når det regner, fylles hullet med vann. Da er det fare for å drukne der.

Kommunalt kumlokk

Jordhullet befinner seg på den ubebygde nabotomten ved innkjørselen til de to parallelle veiene Trolldalen og Trollbakken. Linn Pedersen bor sammen med samboer og to mindreårige barn i en eldre enebolig på nabotomten.

– Hullet ligger langs skoleveien, og er litt skjult bak busker og trær, sier hun.

– Barna liker å leke gjemsel her. Faller noen av dem nedi hullet, kan det ta lang tid før de blir funnet.

– Hvordan fant du hullet?

– Det var min samboer som så det, forteller hun.

– Han skulle hjelpe noen representanter fra kommunen med å lokalisere et kumlokk på tomten. Da oppdaget han det.

Hull i hodet

De kommunale representantene hadde sagt at hele området burde ryddes, slik at hullet ble stående åpent. Da ville barna se at dette var farlig, og ikke gå bort til det.

– Hva tenker du om det?

– For å si det slik – det er helt hull i hodet. De kan umulig ha barn selv. Hadde de hatt det, ville de visst at barn er nysgjerrige – og vil synes at dette er spennende.

Pedersen synes likevel at de kommunale representantene har et poeng.

– Slik som det er nå, er det ingen som ser det, sier hun.

– Da blir det som en felle, og det er lettere å uforvarende falle nedi.

Vannbasseng

– Hva må gjøres?

– Hullet må sperres av – enten ved å legge et stålgitter over, eller ved å legge elven i rør og fylle helt igjen.

Linn Pedersen viser meg en ting til hun mener kommunens representanter bør gripe tak i på området.

– Nede ved innkjørselen her lager det seg et stort vannbasseng hver gang det regner, sier hun.

– Det er dypt, stort – og virker som en magnet på barna. Jeg tør ikke sende barna ned dit, og har gitt dem klar beskjed om å holde seg unna.

– Ikke vårt ansvar

– Grunnen til at dette hullet blir farlig, er at beboerne bruker denne tomten til bossplass for greiner og hageavfall, sier driftssjef Atle Kleppe ved Samferdselsetaten i Bergen kommune.

– Vi kommer ikke til å gjøre annet med dette enn å kappe ned buskaset. Det er ikke vårt ansvar å fjerne andre sitt hageavfall, men vi vurderer å sette et gjerde rundt bekken til våren.

Når det gjelder vannansamlingen i bunnen av Trolldalen, er dette noe Samferdselsetaten kjenner til.

– Dette skyldes at jekslene som er satt opp stenger for avrenningen, sier Kleppe.

– Vi kommer til å sette i verk tiltak for å få vannet ut.

Hva mener du bør gjøres med hullet? Si din mening.

FARLIG 2: - Når det regner, samler vannet seg i et stort og dypt basseng, sier Linn Pedersen. - Det virker som en magnet på barna.
Magne Fonn Hafskor
FARLIG 1: - Når det regner, fylles dette hullet med vann, sier Linn Pedersen. - Da er det fare for å drukne her.
Magne Fonn Hafskor