• Trond Ramsland var fryktelig provosert og fryktelig opptatt av penger. Det sa bistandsadvokat Helge Hansen i Gulating lagmannsrett i formiddag.

JAN STIAN VOLD

Hansen var i årevis advokaten til Ramsland eks-kone, Ingse Rønnestad. I retten redegjorde han for et utall rettstvister som Ramsland anla fra midten av 90-tallet og frem til Rønnestad ble drept 4. mars.

Bebreidet Ingse

— Ramsland følte han betalte for mye. Han var fryktelig provosert. Det var åpenbart at han bebreidet Rønnestad for at hun "snek" til seg penger hun ikke skulle ha, Ramslands penger.

Hansen beskrev også den 40-årige marineoffiseren som en mann som nektet å forholde seg til bestemmelser som ikke gikk hans vei.

— Han tar ikke korreksjoner, det er et gjennomgående trekk. Jeg tror ikke det skyldes manglende evner.

Så la Hansen til:

— Jeg har i mange år undret meg over at Forsvaret kan ha en sånn mann i sine rekker.

Da fant forsvarer Kaj Wigum grunn til å bryte inn. Han fikk medhold fra lagdommeren i at slike bemerkninger burde det avstås fra.

- Blomstret

Bistandsadvokat Hansen fortalte videre at Ingse Rønnestad blomstret i løpet av de årene han kjente henne.

— Da jeg traff henne første gang, i 1998, var hun nedkjørt. Hun gråt mye, var tydelig ute av seg. Men i løpet av de siste årene hadde hun en positiv utvikling. Hun kom i arbeid, fikk bedre økonomi.

Hansen fortalte at han umiddelbart reagerte da Rønnestad i 1998 viste frem en rekke dokumenter forfattet av Ramsland.

— Jeg fikk åpenbare indikasjoner på at han oppfattet ting forkjært, for å si det forsiktig.

FORKLARTE SEG: Advokaten til avdøde Ingse Rønnestad, Helge Hansen (55), forklarte seg i retten i dag.
TOR HØVIK
<b>PROVOSERT:</b> - Trond Ragnvald Ramsland følte han betalte for mye. Han var fryktelig provosert, sa bistandsadvokat Helge Hansen.
Politiet