– Det tilhører budsjettbehandlingen, men det vi sier i Soria Moria-erklæringen, er at alle skoleelever skal ha tilgang til frukt og grønt. Ambisjonen er at alle skal få, sier helse— og omsorgsministeren til NTB.

Handlingsplanen for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011), som Brustad presenterte mandag, slår fast at det skal innføres en ordning med frukt og grønnsaker til alle elever i grunnskolen i løpet av perioden. Det står også at dette er viktig for å utjevne sosiale ulikheter i helse.

– Skuffende Leder Anne Katrine Wahl i Kostforum mener det er svært viktig at ordningen blir gratis, hvis målet er å jevne ut sosiale ulikheter.

– Jeg skjønner ikke at de ikke kan love en slik gratisordning nå. Den abonnementsordningen vi har i dag, der foreldrene betaler kroner 3.50 per dag, virker ikke utjevnende. Bare 13-14 prosent av elevene benytter seg av dagens ordning, sier Wahl.

Hun er klar over at det må bevilges penger gjennom normale budsjettprosesser, men synes likevel det er skuffende at regjeringen ikke kan gå lenger.

– Det høres ikke ut som om de virkelig prioriterer frukt og grønt når de ikke kan love at det blir gratis, sier hun.

Ikke foreldrebetaling – Skal vi nå alle elever, kan vi ikke ha foreldrebetaling. Men handlingsplanen kobler sosial ulikhet og tilbud om frukt og grønt. Den sier tydelig at alle skal få, sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp i Sosial- og helsedirektoratet til NTB.

Slik han tolker planen, sier den at foreldrebetaling slår sosialt skjevt ut, og at det er viktig for regjeringen at ordningen ikke har slike sosiale utslag.

SCANPIX