• Frp trenerer avtalen om å bygge ny ungdomsskole på Erdal, hevder SVs Åge Rosnes og viser til utspillet fra Frp om å bygge ungdomsskole på Storebotn.

KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.no

'Storebotn ligger bare to kilometer fra Erdal, men en ny runde med tomteregulering vil utsette byggestart minst to år, mener Rosnes, som ønsker skolen klar fra skolestart 2003.Før forrige valg inngikk Frp, Upolitisk liste og Ap den såkalte juniavtalen der partiene forpliktet seg til å bygge den lenge lovede Erdal-skolen. Rosnes ser Storebotn-utspillet som et brudd på juniavtalen. Med SVs stemmer er det likevel flertall i kommunestyret for Erdal-alternativet. Rosnes utfordrer nå Upolitisk og Ap til å vende seg mot SV for å få en forpliktende avtale om samtidig utbygging av sykehjem på Ravnanger og ungdomsskole på Erdal.Roald Steinseide, gruppeleder for Frp, avviser at Storebotn vil være løftebrudd. Farlige trafikkforhold taler mot Erdal-tomten og det er tid nok til å vurdere alternativ, sier Steinseide. Realistisk byggestart er likevel ikke før 2003, sier Steinseide til BT.