• Jeg har i alle år stemt på Arbeiderpartiet, men nå er det på tide å gi Frp en sjanse. Neste gang får det min stemme, sier Harry Kroken (65).

Kroken er pensjonist og bor på Hjellestad. Fremskrittspartiet er blitt mer og mer spiselig, for «de andre bare lover og lyger», slik han ser det. Arbeiderpartiet har skuffet stort. Carl I. Hagen er for alvor blitt en politiker etter hans hjerte.

— Men jeg har også god tro på Siv Jensen som nå skal overta, tilføyer han og slapper av på en benk på Torgallmenningen.

— Det er på tide å gi partiet en sjanse snart, for det har mange gode forslag. Vi ser jo stadig at de andre kommer krypende etter.

Og se på SV, forresten! Kristin Halvorsen har tabbet seg skikkelig ut, sier Harry Kroken oppgitt.

Viktigste trekkplaster En meningsmåling Opinion AS har utført for Bergens Tidende i månedsskiftet mars-april blant Frp-sympatisører viser at partiets strenge innvandringspolitikk er det desidert viktigste trekkplaster. Nesten hver tredje Frp-velger nevner dette som viktigste grunnen til å stemme på partiet.

Dessuten er det like mange som på mer generelt grunnlag svarer at partiet har den beste politikken – ikke minst er det et sterkt ønske at partiet nå «må få prøve seg.»

Skatte- og avgiftspolitikk betyr atskillig mindre. Bare 7 prosent av Frp-erne i undersøkelsen nevner at dette er utslagsgivende. Da partiet ble stiftet av Anders Lange i 1973, var kampen mot høye skatter og avgifter en av grunnpilarene.

Heller ikke den sterke markeringen av «eldrepolitikk» og annen velferdspolitikk blir nevnt av flere enn 7 prosent som hovedgrunn for å støtte Frp.

En litt større gruppe, 9 prosent, setter mest pris på at Fremskrittspartiets folk snakker forståelig og tydelig.

Et parti som «alle andre» - Vi ser ikke så mye til den såkalte Alvheim-effekten i denne målingen. Eldrepolitikken har ikke noen dominerende plass hos Frp-sympatisørene, sier konsulent Tonje Haugberg i Opinion AS.

Hun sier i en kommentar til BT at Frp er i ferd med å bli et parti «som alle andre», hvor man er opptatt av helheten i politikken. Men det slår henne at veldig mange av de spurte svarer at de er lei av at Frp blir behandlet så dårlig, og at de derfor ønsker å gi det en sjanse.

— Men det slår oss at så mange som 29 prosent oppgir innvandringspolitikk som den viktigste enkeltsak.

Dessuten er det verdt å merke seg at bare én eneste av de spurte nevner Carl I. Hagen som grunn for å støtte Frp, sier Haugberg.

Fred Ivar Utsi Klemetsen