• Når Carl I. Hagen gir marsjordre til lokalpolitikere om å fyre løs på asyl- og innvandringspolitikken, dukker det alltid opp sånne saker, mener valgforsker Frank Aarebrot.

Fremskrittspartiet har innledet valgkampen med et stormløp mot regjeringens asyl— og innvandringspolitikk. Terje Søviknes varslet i forgårs at partiet ville kjøre frem kriminalitet begått av asylsøkere som viktig tema i valgkampen. Partileder Carl I. Hagen fulgte opp i gårsdagens BT med krav om at Norge bygger asylmottak i Albania. Og i BA gjorde Frps fjerdekandidat til bystyret i Bergen, Kenneth Rasmussen, det klart at grensene må stenges for ikke-vestlige personer.

- Mer katolsk enn paven

— Når Frp-ledelsen gjør innvandring og asylsøkerkriminalitet til et valgkamptema, skjer det ofte at lokale kandidater i sin iver etter å snakke høyt og klart kommer med slike sære uttalelser. De er ikke bare løse kanoner på dekk, de er mer katolsk enn paven. I etterkant må partiledelsen drive brannslokking. Slike saker har skapt problemer for partiledelsen også tidligere, sier Aarebrot.

— Er det strategisk klokt av Frp å kjøre frem innvandring og asylpolitikk som valgkamptema?

— Erfaringsmessig har partiet tjent på slikt fokus når det har vært i trøbbel. Jeg oppfatter imidlertid ikke at Fremskrittspartiet har problemer nå. Partiet har over 20 prosents oppslutning på mange meningsmålinger. Derfor synes jeg det er rart at de kjører frem dette tema nå, sier Aarebrot.

Kan støte fra seg velgere

Han viser også til en måling som viser at bare fire prosent av de spurte oppgir innvandringspolitikk som den eneste viktige saken når de skal velge parti. Omkring 20 prosent av velgerne oppgir temaet som én av flere viktige saker.

— Fremskrittspartiet har med dagens oppslutning ingen velgerreserve å mobilisere ved å fokusere tungt på innvandringspolitikk. Dessuten vet alle for lengst at Frp står for en restriktiv politikk på dette området. Partiet står imidlertid i fare for å støte fra seg velgere hvis de lar dette temaet dominere valgkampen. Et stort parti med differensiert velgermotivasjon må nødvendigvis ha flere bein å stå på. Mange stemmer Frp på grunn av John Alvheim og eldreomsorgen. Derfor tviler jeg på om partiledelsen vil satse bare på innvandringspolitikk. Det vil være uklokt, mener valgforskeren og Ap-medlemmet Aarebrot.

Han synes for øvrig innvandrings- og asylpolitikk er malplassert i en lokalvalgkamp.

— Det er egentlig helt meningsløst. Innvandringspolitikken vedtas i Stortinget, ikke rundt om i kommunestyrene, sier Aarebrot.

INGEN VELGERRESERVE: -Fremskrittspartiet har med dagens oppslutning ingen velgerreserve å mobilisere ved å fokusere tungt på innvandringspolitikk, mener valgforsker og Ap-medlem Frank Aarebrot. ARKIVFOTO: MARIANNE HANSEN