MAGNE REIGSTADHELGE SUNDE (foto) magne.reigstad@bt.no

Ap-veteran Reiulf Steen stilte søndag spørsmålet da han innledet på den store solidaritetskonferansen til LO i Bergen og omland.

Steen var forundret over at alt mulig kan skje i Frp uten at det går ut over oppslutningen. – Partiet lever i en slags teflonbelagt virkelighet, sa Steen.

Han trodde ikke avskyresolusjoner mot Carl I. Hagen fører frem. Han mante i stedet sitt eget parti til å analysere samtiden og lære av historien. Han viste til mellomkrigsårenes Tyskland, der en middelmådighet som Hitler kom til makten.– Hitler vant oppslutning fordi den tyske arbeiderbevegelse var dypt splittet i disse avgjørende år, sa Steen, som presiserte tydelig at han ikke sammenlignet Hagen med Hitler og at han ikke kaller Hagen nazist.

Steen vil overfor BTs nettugave ikke kommentere dramaet på Frp-årsmøtet lørdag, der en 21 år gammel kvinne sto frem og hevdet at hun er blitt voldtatt av en tillitsvalgt i sitt eget parti.

De to andre hovedinnlederne var partisekretær i Ap, Solveig Torsvik og Klassekampen-redaktør Jon Michelet. Sistnevnte etterlyste de dristige visjoner hos arbeiderbevegelsens ledere. – Hvor er påbygget til det norske hus? spurte han. Michelet hadde liten sans for å bekjempe høyrekreftene med høyrepolitikk.

Redaktør i Klassekampen, Jon Michelet, var en av hovedinnlederne, og hadde liten sans for å bekjempe høyrekreftene med høyrepolitikk.