— Jeg har aldri møtt Stoltenberg personlig, men jeg har stor respekt både for ham og Kristin Halvorsen. Likevel er jeg betenkt når det gjelder mange av de standpunktene de har, sier pastor Enevald Flåten til Bergens Tidende.

For første gang står den mektige pastoren i dag frem og gir et større politisk intervju.

Som leder for menigheten Levende Ord inviterer han også i år til et større politisk møte. Suksessen med Carl I. Hagen i fjor på denne tid ser ut til å ha gitt mersmak. Som et viktig innslag på sommerstevnet i neste uke kommer toppledere fra samtlige partier til menigheten på Kråkenes. Både SV-leder Kristin Halvorsen og Arbeiderpartiets sekretær Martin Kolberg har allerede varslet sin ankomst neste onsdag, i tillegg til Carl I. Hagen og KrFs nestleder Knut Arild Hareide.

En bedre anledning til å nå frem med sitt budskap kan de knapt få, mener Flåten og nevner at et par tusen mennesker vil sitte i salen og lytte. I tillegg vil fjernsynsstasjoner sende fra møtet, både direkte og flere ganger i reprise.

Ber for regjeringen

— Hva vil du oppnå?

— Jeg vil vite eksakt hva de står for i verdispørsmål. Valget i høst er jo et av de viktigste vårt land noen gang har hatt. Derfor involverer vi oss i bønn. Vi ber for at den regjeringen vi har skal få fortsette. Men jeg går ikke ut til menigheten og anbefaler folk å stemme på ett bestemt parti. Jeg vil bare angi en «retning», og det er egentlig ganske skremmende i dagens Norge at alle andre skal ha lov til det, mens det åpenbart er kritikkverdig at en kristen leder skal gjøre det, sier Flåten.

— Du har hittil vært tilbakeholden med å gi uttrykk for politiske synspunkter?

— Jeg er først og fremst pastor og sjelesørger.

— Er du nedtrykt når du tenker på norsk politikk?

— Nei, for jeg tror på en Gud som er større enn politikken. Men det er likevel viktig å velge politikere som har respekt for den kristne kulturarven, og i den forbindelse tror jeg det er viktig at også kristne ledere står opp og sier fra om hvordan denne arven forvaltes.

Homofestivalen

— Hva er du da så bekymret for?

— Jeg er ikke bekymret, men snarere betenkt med tanke på de kristne verdier som står på spill. Derfor vil jeg mobilisere til kamp for det jeg tror på. Det gjelder hele vårt menneskesyn. Skal vi virkelig godta fri abort? Og skal vi ikke fortsatt slå ring om kjernefamilien og bevare kontantstøtten, slik at foreldrene har valgfrihet til å være hjemme med barna, hvis de ønsker det? Har ikke også friskolene livets rett?

Det er på disse, og mange andre områder, jeg frykter at en ny regjering av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil sette kristne verdier til side, fortsetter pastoren.

Han misliker også sterkt at fremtredende politiske ledere var med og åpnet homofestivalen i Oslo nylig. Det er et sykdomstegn, og en moralsk utglidning, slik han ser det, og dessuten et tankekors at de samme ledere ikke stiller opp når andre viktige konferanser og arrangementer av oppbyggelig art finner sted.

— Jeg har full respekt for homofile og andre med ulik legning. Men jeg nekter å gå med på at homofilt partnerskap skal likestilles med ekteskapet.

Vil ha Frp i regjeringen

— Er du overbevist om at Carl I. Hagen hører hjemme i det gode selskap?

— Jeg tror at svært mange har misforstått ham. Vi kommer ikke forbi at han har tilført norske politikk mye, og at mange av hans standpunkter har fått bred aksept med årene. Det er selvsagt ikke alt han har gjort som har vært like klokt, det er så. Den som stikker hodet frem, blir ofte raskt klubbet ned. I viktige spørsmål som gjelder Israel, friskoler, familiepolitikk og eldrepolitikk, for å nevne noe, står han og Frp for verdier som jeg absolutt applauderer.

— KrF holder ham likevel på flere armlengders avstand?

— Ja, og det er trist. Jeg finner ikke noen fullgod forklaring på det. Det kan bygge på frykt eller misforståelse. Vi har sett eksempler på stigmatisering, og mange er dessverre mer opptatt av det som skiller enn forener. Etter min oppfatning bør Frp være med i en borgerlig regjering. KrF og Frp har mye til felles, og jeg skulle ønske at de kunne arbeide tettere sammen.

— Har du noen gang vært i tvil om du skulle gå til stemmeurnen?

— Nei, jeg har alltid stemt, og hele tiden på samme parti, sier Enevald Flåten hemmelighetsfullt.