Høyres ordførerkandidat Herman Friele overrasket mange på NRKs folkemøte på Handelshøyskolen tirsdag. Han begynte uvanlig offensivt i duellen med byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, som var pauseinnslaget i partilederdebatten.

FRIELE: — Anne-Grete Strøm-Erichsen er byrådsleder i Bergen og politisk a n svarlig for et underskudd på 300 milli o ner kroner, de høyeste eiendomsskattene vi har i Norge, det dårligste serviceti l budet vi har til eldre og unge, ansvarlig for 250 eldre og syke som står i sykekø, 2700 barn venter på barnehjemsplass, det er 5,5 prosents arbeidsledighet i Bergen, det høyeste blant storbyene i Norge og fallende galluptall for Arbe i derpartiet. Spørsmålet mitt er: Hvorfor stiller du da til gjenvalg, Anne-Grete Strøm-Erichsen?

Retorikk-forsker Jens Kjeldsen ved Universitetet i Bergen ble overrasket over den offensive tonen fra Friele.

— Det ble Strøm-Erichsen også. Han startet kontant. Det var et godt grep. Jeg tror han har tenkt på det. Hvis det var noe han fant på, kan han nå langt, sier Kjeldsen.

Han mener angrepet var godt for debatten, og at Strøm-Erichsen ble presset i forsvarsposisjon.

Han mener det er en bagatell at Friele sier barnehjemsplass i stedet for barnehageplass.

Strøm-Erichsen parerte angrepet med å spørre hvor Friele ville kutte.

— Hun skulle snakket lenger om det gode i Bergen. Hun burde skape identifikasjon mellom henne og bergenserne og alt bergenserne elsker, sier Kjeldsen.

I stedet fikk altså Friele spørsmål om hvor han ville kutte.

FRIELE: - Det skal Friele si. Friele har, med Høyre i ryggen, og det er Høyre som bestemmer politikken. Friele er u t førende, men Friele har bestemte meni n ger også. Vi skal ikke bare se på hvor vi skal kutte, men også hvor vi kan skape mer. (...)

Deretter ble han mer konkret. Retorikkforskeren mener måten Friele snakker på er vel så viktig som hva han sier.

— Han snakker fortere enn henne. Det gir ofte høyere troverdighet. Her virker det bra. Han snakker om Bergen han har vist han elsker, snakker om konkrete løsninger. Slik snakker man når man har lyst til å gjøre noe, påpeker Kjeldsen.

Som argument for å konkurranseutsette kommunale tjenester svarte Friele dette:

FRIELE: Konkurranseutsetting betyr å få mer for pengene. Det gjør vi i det daglige. Vi snur oss rundt og sier hvo r dan kan jeg få mest igjen for pengene Når jeg går i butikken sier jeg: Hvor får jeg det beste produktet, jeg vil ikke nevne hvilken kaffe det gjelder, til den rimeli g ste prisen. Det gjør jeg hver gang. På den måten skaffer jeg alltid min hu s holdning den rimeligste prisen. Komm u nen skal tenke akkurat som en privat husholdning.

— Tror vi Friele alltid handler der det er billigst?

— Det er ikke noe stort problem. Det er viktig å skape identifikasjon. Og det å handle er noe vi har felles. De som tenker: «Det gjør han ikke!», ville ikke stemt på ham likevel, mener Kjeldsen.

De to politikerne fikk spørsmål fra salen om hva de ville gjøre med kulturen.

FRIELE: - Det er herlig å være enig å gi komplimenter. Byrådet og bystyret får her A, 1 og stjerner. Bergen er satt på verdenskartet innen rock og black metal, her er Bergen fantastisk.

Latter fra salen, motdebattant og programleder gjorde at Friele kjørte venstre knyttneve i været, og var bare et par fingre fra et skikkelig rocketegn.

— Du skal ikke gjøre Bergen til en Black metal-by, spurte en noe vantro programleder Knut Olsen.

— Den er det allerede, det trenger ikke gjøres, svarte Friele.

— Friele kom dårlig fra dette, mener Kjeldsen.

— Spørsmålet ga ham en mulighet han ikke brukte. Han burde sagt han ikke hører på den musikken, men at han mener Bergen skal ha et variert kulturliv. Her var han lite troverdig. Han må passe seg for ikke å bli klassens klovn. Men det er sterkt av ham å vise at han vet om black metal-miljøet.

Kjeldsen gir også Friele honnør for å være velvillig overfor både programleder og motdebattant.

Friele fikk også spørsmål om han måtte bruke egne penger for å dekke underskuddet i Bergen.

FRIELE: - Ordføreren tjener 642.000 kroner. Jeg tror ikke den lønnen strekker særlig langt.

— Det var meget uheldig, mener Kjeldsen.

— Vanskelig å si hvordan folk reagerer på det. De som sympatiserer med ham tolker det i beste mening. Men kunsten er å ikke fornærme dem man kan flytte fra motstanderens side, til sin egen.

Deretter foreslo Knut Olsen at damen, altså Strøm-Erichsen, kunne styre byen mens Friele gikk først i prosesjonen. Pauseunderholdningen var slutt, og Olsen ga beskjed om at nå måtte man tilbake til business.

I likhet med aviskommentatorene er Kjeldsen enig i at Friele kom bedre fra debatten en Strøm-Erichsen.

— Hun hadde sikker forberedt seg kjempemasse, men det ble nok ikke slik hun hadde forestilt seg det. Friele klarte bedre balansen mellom å være pausenummer og samtidig si noe politisk, sier retorikkforskeren.

VELVILLIG OG KONTANT: - Herman Friele klarte å være både velvillig og kontant i debatten mot Anne-Grete Strøm-Erichsen. Og han klarte å tilkjempe seg mye taletid på NRKs folkemøte, mener retorikk-ekspert Jens Kjeldsen.<p/> FOTO: BJØRN ERIK LARSEN