• Ordfører Herman Friele uttaler seg naivt og feilaktig om likestillingsarbeid, mener leder for Likestillingsutvalget i Bergen kommune.

KJERSTI MJØR

— Det er beklagelig å se hvordan Friele uttaler seg om likestilling. Man må spørre seg om ordføreren følger med, sier Kjerstine Røe til BT.

Lederen for Likestillingsutvalget reagerer sterkt på ordførerens uttalelser i gårsdagens BT, der han kommenterte SSBs likestillingsindeks. Bergen kom dårligst ut blant landets største byer.

Friele sa at Bergen er en konservativ by, at det kanskje ikke er sterke meninger om likestilling i byen og han la til:

— Man må ha frihet til likestilling, så får man selv velge om man vil ha det.

— Begge deler er feil, mener Røe. Hun hevder at mange har sterke meninger om likestilling i Bergen, og viser til at likestillingssaker med jevne mellomrom er sak i bystyret.

— Ulike kvinnegrupper markerer seg stadig med aksjoner og demonstrasjoner, og Friele selv delte ut likestillingsprisen i mars. Derfor er det merkelig at han uttaler seg slik, sier Røe til BT.

— Ordføreren sier at man må ha frihet til å velge om man vil ha likestilling?

— Det er både feilaktig og naivt. Kommunen har plikt til å jobbe aktivt for likestilling på alle områder, og Bergen har vedtatt en visjonær likestillingsmelding med høye mål.

Blant de likestillingspolitiske sakene i Bergen kommune nevner Røe:

  • ny handlingsplan mot trafficking og prostitusjon
  • likestillingspolitiske konsekvenser av nye reklameskilt
  • forsøksordning for 6-timersdagen
  • flere kvinnelige ledere i kommunen
  • ny barnehageplan

— Likestilling kommer ikke rekende på en fjøl. Det er en viktig politisk sak, som Friele ikke tar på alvor. Jeg har flere ganger reagert på byrådets holdninger til likestilling, sier Røe til BT.

— Over sytti prosent av de ansatte i Bergen kommune er kvinner. Nå er det på tide å sette likestilling på dagsordenen, og vise at det er mange sterke meninger i denne byen, oppfordrer hun.