— Jeg var selv på Fincken samme kveld som Stensaker og reagerer kraftig på det som her fremstår som ren hatvold, sier leder for AUF i Hordaland, Tore Eikeland, i en e-post til bt.no.

Han følger opp:

— Det er trist at man i 2011 fremdeles skal opplevevoldelige reaksjoner på noe så normalt og naturlig som homofili, dersom dette er tilfelle i denne saken.

Utfordrer byrådet

Eikeland mener politiet må prioritere saken høyt.

— Det vil være viktig for å statuere et eksempel. Det går på den generelle trygghetsfølelsen til enkeltmennesker, og også på å vise at dette er noe man har absolutt nulltoleranse for, sier Eikeland, som kommer med et krav til byrådet i Bergen:

— AUF forventer at byrådet i Bergen setter hatvold på dagsorden. Man må si klart ifra om at dette er noe storsamfunnet aldri kommer til å akseptere.

bt.no har tirsdag kveld ikke vært i kontakt med representanter for byrådet.

Mye selvmord

Ifølge AUF-fylkeslederen er homofile ungdommer overrepresentert på selvmordsstatistikker.

— Saker som dette viser at det holdningsskapende arbeidet må styrkes. Det er ikke greit å diskriminere, og langt mindre banke opp, mennesker på bakgrunn av hvem man forelsker seg i. I Bergen skal man kunne forelske seg i hvem man vil, gå på hvilket utested man vil og gå til nattbussen, uten å frykte for vold, sier Eikeland.

«TRIST»: - Det er trist at man i 2011 fremdeles skal oppleve voldelige reaksjoner på noe så normalt og naturlig som homofili, dersom dette er tilfelle i denne saken. Det sier Tore Eikeland, leder for AUF i Hordaland.
VEGAR VALDE