• Det Rune Gjesdal har gjort mot sine ansatte, er frekt og uetisk. Det er trist når dette er unge menneskers første møte med arbeidslivet. I tillegg mener jeg det er ulovlig.

Det sier advokat Kaj Wigum, bobestyrer for konkursen i Telepromotion AS.

— Dette er en høyst spesiell måte å drive på. Det er vanskelig å feste lit til at disse utbetalingene ikke var et substitutt for lønn. Og da skal det settes av penger til skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Det er ikke skjedd, sier Wigum.

I så fall har Gjesdal gjort noe straffbart, og Wigum har derfor sendt opplysningene i saken til Hordaland politidistrikt.

I bobestyrers beretning står det også at det ikke finnes regnskap for 2005, slik ethvert selskap plikter.

— Det er ikke ulovlig å låne ansatte penger. Einar Hålien kan gjerne låne deg penger, men slik det skjer her, er det i realiteten lønn, sier Wigum.

Han mener Gjesdal burde ha avviklet Telepromotion med en gang han skjønte at selskapet ikke lenger var i stand til å lønne de ansatte.

— Det er ikke straffbart å la være å betale lønn, men det er åpenbart uetisk å låne dem penger i stedet, mener Wigum.

— Hva kan jentene gjøre dersom de får krav mot seg?

— Hvis Gjesdal finner på å kreve inn disse pengene, har han nok ikke den sterkeste saken. Det kan ikke bli annet enn en flau forestilling, sier Wigum.