«Det er all grunn til å være misfornøyd» , sa byrådsleder Monica Mæland (H) til Åsane Tidende om regjeringens krisepakke da den ble lagt frem i begynnelsen av uken.

– Innsnevret og lokal

– Kritikken fra Monica Mæland er usaklig og uten rot i virkeligheten, svarer bystyrepolitiker Kjersti Toppe (Sp) i dag.

Krisepakken handler om å få folk i arbeid, og da er det viktig å satse på hurtigvirkende tiltak.

– Man kan alltid være uenig i virkemidler, men dette tipper fullstendig over, sier Toppe, som mener at Bergen kommune og Åsane bydel er kommet godt ut av tildelingen.

– Jeg hadde ikke forventet applaus fra borgerlig side, sier hun.

– Men Monica Mæland overreagerer når hun sier at dette er mindre enn selv hennes «mest pessimistiske anslag». Da blir hun veldig innsnevret og lokal i sin kritikk.

Nyborgtunnelen

Toppe oppfordrer Mæland til å stikke fingeren i jorden og se på målsettingen for krisepakken.

– Tiltakene må kunne realiseres raskt dersom de skal ha noen effekt. Derfor er det også satset mye på vedlikehold.

– Mæland etterlyser penger til større veiprosjekter som kyststamveien og Nyborgtunnelen. Hvorfor har man ikke brukt denne muligheten til å sette i gang noe der?

– Det er her Mæland misforstår. Disse prosjektene er ikke ferdig planlagt. Da er det nytteløst å sette av penger til dette arbeidet i en krisepakke som skal gi sysselsettingseffekt nå.

Les mer på www.aasanetidende.no

FORNØYD: – Krisepakken er rettet mot tiltak der man ikke trenger å utrede og planlegge så mye, slik at man kan komme raskt i gang, sier Kjersti Toppe.
Magne Fonn Hafskor