— Jeg hadde ventet meg noe annet av Strøm-Erichsen. Jeg synes det er et utslag av frekkhetens nådegaver hvis hun anklager dette byrådet for ikke å bruke penger på vedlikehold. Allerede i hennes tid som byrådsleder ble det lagt frem en rapport som viste et kraftig etterslep på hele 300 millioner kroner, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Byrådslederen sier at hun hadde ventet mer ydmykhet og at Anne-Grete Strøm-Erichsens ville ta sin del av ansvaret for situasjonen i Bergen.

— Arbeiderpartiet styrte Bergen i 16 år. Mot slutten gikk det utfor stupet, og de etterlot seg et akkumulert milliardunderskudd. Det har vi ryddet opp i. Hun må ikke komme og kritisere det sittende byrådet for økonomistyring, sier Mæland.

Hun har heller ikke særlig mye sans for forsvarsministerens tanker om Bybanen.

— Det er hennes egen regjering som har flyttet ansvaret for Bybanen over fra Bergen kommune til fylkeskommunen. Vårt ansvar opphører ved årsskiftet. Det beklager jeg, for jeg tror det ville vært enklere å få frem planene for byggetrinn to av Bybanen hvis kommunen fortsatt hadde styringen, sier hun.

Byrådslederen viser også til den tverrpolitiske avtalen fra 1999. Den omhandler tre store prosjekter - Bybanen, ringvei vest og Skansetunnelen.

— Alle tre er veldig viktige hvis vi skal få orden på trafikken i Bergen.