• Overlegen på Sandviken burde ta ansvaret han har og skrive ut Pål Ingebregtsen, sier advokat Arild Dyngeland.

Han mener klienten rammes av ansvarsfraskrivelse og et svært uoversiktlig regelverk.

— Ingebregtsens frykt for å bli holdt sperret inne i halvannen måned til, er berettiget. Selv om han ikke har noe på Sandviken å gjøre, sier Dyngeland.

Skyver på ansvar

Da han og Ingebregtsen frivillig gikk med på tvangsinnleggelse, var det med utgangspunkt i at det skulle foreligge et behandlingstilbud.

Når et sterilt rom på Sandviken er blitt tilbudet, har Dyngeland forsøkt å få klienten ut. Men ingen mener de har kompetanse til å gjøre det.

Bergen kommune som startet saken, sier det ikke har myndighet til å skrive Ingebregtsen ut. Fylkesnemnda som fattet vedtaket, sier at de ikke kan omgjøre det. Og Sandviken sier at det ikke ligger innenfor deres myndighet.

Dyngeland mener alle fraskriver seg ansvar, spesielt Sandviken.

— Overlegen på Sandviken sykehus er den som kan gripe fatt i saken. Loven er klar på at når de ikke kan gi pasienten det tilbudet han har behov for, så skal han skrives ut. At Ingebregtsen kan skade seg selv ved å bruke alkohol, er ikke et argument for å holde ham på lukket avdeling, sier Dyngeland.

- Dårlig forarbeid

Han har tilskrevet overlegen på sykehuset, men har ikke fått svar.

Dyngeland mener også kommunen har ansvar for situasjonen som har oppstått.

— Da de startet prosessen for å få min klient tvangsinnlagt burde de forvisset seg om at det fantes et behandlingstilbud, sier Dyngeland.

Selve tilbudet er det Regionalt helseforetak i Stavanger som sørger for. Behandlingen som Ingebregtsen har fått, er det Helse Bergen som utfører. Og fylkesnemnda fatter altså vedtaket.

— Det er et svært uoversiktlig regelverk, som gjør det lett å fraskrive seg ansvar. Det rammer Ingebregtsen og mange andre i samme situasjon, mener Dyngeland.

At Ingebregtsen har vært gjennom flere behandlingsopphold som har vært mislykket, og som han selv har droppet ut av, mener Dyngeland er irrelevant.

— Det er første gang at han er på et tvangsvedtak. Nå var han motivert til å gå gjennom behandling. Da sier det seg selv at forsøket blir ganske mislykket når han låses inn blant psykisk syke, overhodet uten noen form for oppfølging. Da blir ikke dette annet en ren oppbevaring, sier Dyngeland.